Nabór wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Sokółki

Burmistrz Sokółki ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2015 r. nagrody Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioski o przyznanie nagrody należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok.207, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 15.00 na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Sokółki z dnia 4 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 12/071/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2015 r.

Edytowalny wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Sokółki

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content