Latami czekali na te inwestycje

W czwartek 5 listopada miał miejsce odbiór techniczny dwóch inwestycji: ul. Torowej i ciągu pieszo – jezdnego na Osiedlu Broniewskiego w Sokółce. Uczestniczyła w nim Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska razem z Zastępcą Burmistrza Antonim Stefanowiczem.

ul. Broniewskiego

– 12 lat walczyliśmy o tę drogę. Ciągle nie możemy uwierzyć, że się udało. Dziękujemy Pani Burmistrz za wykonanie tej inwestycji i za zrozumienie naszych potrzeb – powiedzieli mieszkańcy bloków 5A, 5B i 5C na Osiedlu Broniewskiego w Sokółce.

W sąsiedztwie wspomnianych bloków powstał ciąg pieszo – jezdny z polbruku o powierzchni 924 m kw. Inwestycja kosztowała 103 tys. 908 zł.

– W imieniu mieszkańców chciałbym podziękować Pani Burmistrz – powiedział Radny Rady Miejskiej w Sokółce Michał Tochwin i wręczył Pani Ewie Kulikowskiej bukiet kwiatów.

Kolejna inwestycja, która została odebrana w tym dniu, to nowa ul.Torowa. Zadanie „poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Torowej w Sokółce” zrealizowano w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zakres robót objął:

  • wykonanie jezdni o dł. 850 m i szer. 7 m – utwardzonej trzema warstwami bitumicznymi z siatką stalową;
  • wykonanie ciągu pieszo – rowerowego o szer. 2,5 m;
  • instalację zasłony przeciwolśnieniowej o dł. 800 m;
  • wykonanie instalacji deszczowej oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej;
  • zamontowanie wyspowych progów zwalniających (4 szt.);
  • oznakowanie pionowe i poziome.

Koszt inwestycji to 2 mln 322 tys. 130 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 50 proc.

– Wspaniała droga i super wykonanie. Oby więcej takich inwestycji w naszej gminie – przyznały dwie panie spacerujące ul. Torową.

Na ul. Torowej dodatkowo wykonano:

  • uzbrojenie warstwy wiążącej z siatki stalowej;
  • wzdłuż osłony przeciwolśnieniowej ułożono polbruk.

(UM) Fot. D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content