Możliwe zakłócenia w dostawie wody

mpwik_logo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że w związku z pracami przy konserwacji – modernizacji zbiornika ziemnego przy ul. Mickiewicza w dniach 15-17 października 2015 r. (czwartek-sobota) mogą nastąpić zakłócenia w dostawach i jakości wody.

Za ewentualne trudności przepraszamy.

MPWiK

Każdy inny, wszyscy równi

W piątek 9 października Stowarzyszenie Q Pomocy zaprosiło mieszkańców Sokółki na happening. Impreza, którą Honorowym Patronatem objęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, odbyła się na placu przed kinem „Sokół”.

Happening był częścią projektu „Każdy inny, wszyscy równi”, realizowanego przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na zajęcia nauki gry w brydża

Akademia Sportów Umysłowych zaprasza na zajęcia nauki gry w brydża. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2015 r. w grupach: grupa młodzieżowa w wieku 10-18 lat, grupa seniorska w wieku powyżej 18 lat.

Brydż jest grą pasjonującą, dzięki niej można poznać wielu ciekawych, inteligentnych ludzi oraz mądrych przyjaciół! W ramach zajęć młodzież będzie przygotowywana do reprezentowania województwa podlaskiego na Olimpiadzie Sportów Umysłowych.

Dlaczego warto grać w brydża:
– gra podnosi zdolność logicznego myślenia w większym stopniu niż matematyka czy informatyka.
– brydż sportowy jest w pakiecie przedmiotów wolnodostępnych na wszystkich kierunkach Uniwersytetu Warszawskiego, ocena z tego przedmiotu wchodzi do średniej ze studiów.
– brydż jest przedmiotem obowiązkowym w wielu szkołach w Europie (również w Polsce).
– skutecznie grać w brydża można przez całe życie; angielski zawodnik Boris Schapiro zdobył złoty medal MŚ w wieku 89 lat.

Zapisy prowadzone są w Bibliotece Publicznej w Sokółce, Os. Centrum 21, oraz telefonicznie – 507123671.

Prezes ASU Sokółka
Józef Bochenko

Spotkanie z Emilią Krakowską

Biblioteka Publiczna w Sokółce przystąpiła jesienią do projektu Fundacji Orange ph. „Akcja: e-motywacja”. Celem projektu jest aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Seniorzy odbędą pięć wideo spotkań “Tuż za rogiem” – każde poświęcone jest innemu tematowi i innemu gościowi, w przyjaznej atmosferze, przy kawie.

Gościem pierwszego wideo spotkania była aktorka Emilia Krakowska, która mówiła o mocy współpracy – zachęcała do angażowania się w inicjatywy grupowe, dzięki którym można często osiągnąć więcej niż w pojedynkę.

Swoją fachową wiedzą podzielił się z nami psycholog i skoczek spadochronowy Tomasz Kozłowski.

(KB)

Warsztaty Artura Brzezińskiego w Bibliotece Publicznej

8 października 2015 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła w swych progach pedagoga Artura Brzezińskiego – konsultanta Centrum Edukacji Nauczycieli, który przeprowadził warsztaty ph. “Jak poprzez rozmowę rozwijać u dziecka umiejętność samodzielnego myślenia?”.

Na spotkaniu była mowa o:
– jak słuchać dziecka, aby chciało do nas mówić,
– jak pytać, aby mieć szansę na szczerą odpowiedź,
– jak wyjaśniać coś dziecku, aby chciało tego wysłuchać,
– jak zadbać o swoje i dziecka emocje podczas rozmowy.

Jak zwykle podczas spotkań z Panem Arturem nie obeszło się bez gorącej dyskusji nad słusznością wygłaszanych przez niego teorii.

(KB)

Zaproszenie do konsultacji

Plakat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych.

Spotkania konsultacyjne będą obejmowały szukanie rozwiązań dla zauważonych problemów. W odróżnieniu do poprzednich konsultacji, obecne warsztaty będą organizowane w biurze LGD Szlak Tatarski i są skierowane bezpośrednio do reprezentantów poszczególnych sektorów (tj. do sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców obszaru LGD).

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań konsultacyjnych.

Natalia Małachwiej

Czas na badania

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zachęcała osoby ubezpieczone w KRUS do skorzystania z bezpłatnych badań USG tarczycy i jamy brzusznej.

Wspólna fotografia

Razem z Panią Burmistrz namawiali do tego: Artur Brzóska – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Cezary Cieślukowski – Wiceminister Zdrowia, Mieczysław Kazimierz Baszko – Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Mirosław Surowiec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wszyscy spotkali się 8 października na placu przed Urzędem Miejskim w Sokółce przy Mobilnym Gabinecie USG.

W okresie od 21 września do 30 października br. w 30 wybranych miejscowościach województwa podlaskiego przeprowadzane są bezpłatne badania USG jamy brzusznej i tarczycy dla osób, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub pobierają emeryturę lub rentę z KRUS. ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat

Burmistrz Sokółki zwraca się do mieszkańców z prośbą o składanie wniosków z propozycją zmian organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Sokółka.

Wnioski będą przyjmowane do 31 października 2015 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1 – pokój nr 207 (pierwsze piętro). Zostaną one przekazane do rozpatrzenia Staroście Sokólskiemu jako organowi zarządzającemu ruchem na drogach Miasta i Gminy Sokółka.

Każdy wniosek powinien zawierać konkretną propozycję dotyczącą zmiany organizacji ruchu na danej drodze (ulicy). Formularz dostępny jest do pobrania poniżej oraz w sekretariacie urzędu.

DO POBRANIA:
Formularz w formacie .doc
Formularz w formacie .pdf

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Utrudnienia na przejeździe kolejowym

Prace budowlane

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład w Białymstoku informuje, że w związku z planowanymi robotami, przejazd kolejowy w ciągu drogi gminnej nr 103811B na ulicy Roski Małe w Sokółce ZOSTANIE CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTY w dniach 13 października 2015 r. od godz. 8.00 do dnia 15 października 2015 r. od godz. 18.00.

Jako trasę objazdu przyjęto ciąg ulic: Roski Małe, Skłodowskiej, Nowej, Kryńskiej, Kolejowej. Łączna długość objazdu wynosi około 3,25 km po ulicach o nawierzchni utwardzonej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaproszenie do konkursu “Sokólskie Barwy Wolontariatu”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka zaprasza mieszkańców gminy Sokółka do udziału w konkursie “Sokólskie Barwy Wolontariatu – wolontariat indywidualny”.

Osoby, które wyróżniają się w środowisku nieodpłatnym działaniem na rzecz innych, a przez to są godne naśladowania i szczególnego podziękowania, proszone są o zgłaszanie do 16 listopada 2015 r. Szczegóły w załącznikach.

DO POBRANIA:
Regulamin
Formularz zgłoszenia
Oświadczenie

Krystyna Stefanowicz

Zaproszenie na wystawę fotografii

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na październikową wystawę ph. Egzotyka w fotografii autorstwa Wojciecha Gawrysiuka.

Foto z wystawy

Wojciech Gawrysiuk urodził się w 1978 r. w Sokółce. Tu mieszkał i uczęszczał do szkół. W trakcie nauki wielokrotnie brał udział w konkursach i olimpiadach, które zapewniały mu możliwość rozpoczęcia studiów bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Dalsze losy zaprowadziły go na Uniwersytet Warszawski, gdzie studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Następnie pogłębiał swoją wiedzę w Centrum Studiów Latynoamerykańskich.

ZOBACZ WIĘCEJ

Doroczna uroczystość sportu szkolnego

Fotka

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pogratulowała doskonałych wyników sportowych dla uczniów z sokólskiej gminy. Pani Burmistrz uczestniczyła w dorocznej uroczystości sportu szkolnego, która we wrześniu odbyła się na lekkoatletycznym stadionie miejskim w Białymstoku.

Relację z uroczystości zamieszczono na stronie internetowej Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie zebrania mieszkańców Osiedla Nr 3

Burmistrz Sokółki zwołuje Zebranie Mieszkańców w celu wyboru Zarządu Osiedla Nr 3.

Osiedle Nr 3 obejmuje ulice: Armii Krajowej, Białostocka (część- do przejazdu kolejowego), Bolesława Chrobrego, Drzewna, Elizy Orzeszkowej, Górna (część), Ignacego Krasickiego, Jodłowa, Krucza, Leśna, Władysława Łokietka, Marii Konopnickiej, Mieszka I, Miła, Mikołaja Reja, Mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala, Modrzewiowa, Piaskowa, Piękna, Północna, Ptasia, Pogodna, Romualda Traugutta, Sosnowa, Sportowa, Stefana Batorego, Świerkowa, Turystyczna, Wasilkowska, Wiosenna, Żytnia.

Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3 odbędzie się dnia 16 października 2015 r. o godz. 16:30 w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce ul. Szkolna 2.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Nadzieja Kulikowska na spotkaniu w bibliotece

Spotkanie w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Sokółce 30 września gościła w swoich progach poetkę Nadzieję Kulikowską oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce pod kierunkiem Jolanty Siemieniako z montażem słowno-muzycznym.

Poezja pani Nadziei to świat lirycznego piękna i wzruszenia. W niej odnajdzie czytelnik coś z własnego serca – pisze Regina Świtoń w prologu tomiku pt. Barwy jesieni, zachęcając czytelnika do bliższego poznania strof kolejnych utworów.

Mam dziewięćdziesiąt lat (autorka napisze o sobie), ale dzięki Bogu świetnie sobie radzę. Zawdzięczam to moim Przyjaciołom. To Oni podtrzymują mnie na duchu. Bo cóż może być potrzebne w starości? Tylko zdrowie i serdeczność Przyjaciół – można przeczytać w tomiku pt. Przemijanie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na warsztaty „Pomysł na przyszłość”

Plakat

Co zrobić, by osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej? Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej “Barka” zaprasza na warsztaty “Pomysł ma przyszłość”, które odbędą się w dniach 16-17 października 2015 r. w Gimnazjum nr 1 w Sokółce.

Uczestnikami warsztatów będzie 14 mieszkańców Sokółki (osoby niepełnosprawne, członkowie ich rodzin, samorząd lokalny, przedstawiciele PCPR, OPS, Środowiskowego Domu Samopomocy, Szkoły Integracyjnej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, organizacji pozarządowych, Sokólska Sieć Wolontariatu).

DO POBRANIA: Harmonogram warsztatów

Krystyna Stefanowicz

Jacek Jarno ponownie zwyciężył

W IV Edycji Eliminacji Mistrzostw Polski Amatorów a zarazem Mistrzostwach Podlasia w 8 bil do rywalizacji przystąpiło 16 bilardzistów. W rozgrywanych systemem 2 KO zawodach zwyciężył Jacek Jarno z LP Metal-Fach Sokółka w finale pokonując Artura Gajdę z Białegostoku, na 3 miejscu podium stanęli Michał Czajkowski z Białegostoku oraz Lech Piekarski z LP Metal-Fach Sokółka.

Zwycięzcy

Dobrze zaprezentował się 11 letni Szymon Miroń, który ostatecznie zajął wysokie 7 miejsce. Pięciu najwyżej sklasyfikowanych bilardzistów, po 5 edycjach eliminacyjnych, rozgrywanych w sokólskim Klubie Bilardowym LP, otrzyma prawo gry w Finale Mistrzostw Polski Amatorów, który odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2015 r. w Łodzi. V Edycja  Eliminacji Mistrzostw Polski.

Na zdjęciu:
Lech Piekarski i Jacek Jarno z LP Metal-Fach Pool Bilard Sokółka oraz Artur Gajda z Elida Białystok

Lech Piekarski

 

Skip to content