Zebranie mieszkańców Osiedla nr 5

9 października 2015 roku o godzinie 17.30 w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia „Lira”) odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla numer 5.

W skład osiedla wchodzą następujące ulice: Mickiewicza, Akacjowa, Sikorskiego, Matejki, Kłopotowskiego, Kasztanowa, Klonowa, Ściegiennego, Letnia, Lipowa, Piłsudskiego, Kopernika, Os. Centrum, Pocztowa, Polna, Wróblewskiego, Witosa.

Planowany porządek zebrania:
1/ Otwarcie zebrania,
2/ Przedstawienie porządku zebrania,
a/ Budowa drogi na ulicy Kłopotowskiego I i II etap,
b/ Usunięcie usterek i zamontowanie progów zwalniających na ulicy Witosa,
c/ Zamontowanie oświetlenia w przejściu łączącym ulice Wróblewskiego i Dąbrowskiego,
d/ Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele mieszkańców,
3/ Zamknięcie zebrania.

Wszystkich mieszkańców i osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5
Robert Górka

Skip to content