Nadzieja Kulikowska na spotkaniu w bibliotece

Spotkanie w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Sokółce 30 września gościła w swoich progach poetkę Nadzieję Kulikowską oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce pod kierunkiem Jolanty Siemieniako z montażem słowno-muzycznym.

Poezja pani Nadziei to świat lirycznego piękna i wzruszenia. W niej odnajdzie czytelnik coś z własnego serca – pisze Regina Świtoń w prologu tomiku pt. Barwy jesieni, zachęcając czytelnika do bliższego poznania strof kolejnych utworów.

Mam dziewięćdziesiąt lat (autorka napisze o sobie), ale dzięki Bogu świetnie sobie radzę. Zawdzięczam to moim Przyjaciołom. To Oni podtrzymują mnie na duchu. Bo cóż może być potrzebne w starości? Tylko zdrowie i serdeczność Przyjaciół – można przeczytać w tomiku pt. Przemijanie.

Nadzieja Kulikowska urodziła się we wsi Łaźnie 17 września 1925 r. Od kilku lat mieszka we wsi Słoja. Wydała dziesięć tomików, m.in. “Na skrzydłach wiatru”, “Kabaret życia”, “Barwy jesieni”, “Przemijanie”. Jest członkiem Pisarzy i Poetów Ludowych przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku. Jako laureatka wielu konkursów poetyckich była wielokrotnie nagradzana, m.in.  na Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim w Łęcznej.

(KB)

Skip to content