Ogłoszenie dot. spisu wyborców

orzel

Burmistrz Sokółki informuje, że został sporządzony spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r.

Spis jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Pl. Kościuszki 1, pokój nr 301 od 5 października do 19 października 2015 r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30 oraz wtorek od 8.00 do 16.00. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content