Spotkanie z mieszkańcami ul. Wojska Polskiego

W czasie spotkania

Burmistrz Sokółki – Pani Ewa Kulikowska spotkała się w dniu 7 lipca 2015 r. o godz. 17:00 z mieszkańcami ulicy Wojska Polskiego w sprawie remontu nawierzchni drogi gminnej i rozwiązań komunikacyjnych w rejonie tej ulicy.

W spotkaniu uczestniczyli Mieszkańcy ulicy Wojska Polskiego, reprezentujący okręg wyborczy Radny Pan Marek Awdziej oraz Pan Daniel Supronik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce, Pan Antoni Cydzik i występujący w podwójnej roli Pan Jerzy Saciłowski – Radny i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej.

Podczas spotkania Mieszkańcy wskazali zły stan nawierzchni drogi i utrudnienia nim powodowane oraz niedobór miejsc parkingowych. Pani Burmistrz poinformowała o zamiarach i możliwościach Gminy w zakresie polepszenia rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ulicy Wojska Polskiego. Pokreśliła też potrzebę opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wykonanie remontu ulicy kostką brukową lub remontu poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej. Po opracowaniu dokumentacji zorganizowane będzie kolejne spotkanie z Mieszkańcami i to właśnie Oni podejmą decyzję, którą wersję będzie realizować Pani Burmistrz.

Obecny na spotkaniu zastępca burmistrza, Antoni Stefanowicz wskazał na potrzebę wznowienia przebiegu geodezyjnego ulicy i w zależności od tego ewentualny udział Spółdzielni Mieszkaniowej w przebudowie chodników, aby ciąg komunikacyjny ulicy wykonać w jednym etapie. Pan Prezes Jerzy Saciłowski poinformował o przeprowadzanych aktualnie przez Spółdzielnię remontach termomodernizacyjnych elewacji bloków i związaniu funduszy spółdzielni tym zadaniem. Powiększenia parkingów i inne prace modernizacyjne zdaniem Pana Prezesa Saciłowskiego są możliwe w terminie późniejszym po uwzględnieniu ich w planie finansowym przez Radę Spółdzielni.

Zebrani podziękowali Pani Burmistrz i poprosili o w miarę możliwości szybkie działania, żeby wykorzystać środki budżetowe w bieżącym roku. Pani Burmistrz zapewniła, że dokumentację postara się zrobić jak najszybciej a realizacja inwestycji będzie zależała od posiadanych środków finansowych.

UMS


Zobacz również

Skip to content