Spotkanie z Gabrielem Maciejewskim

Sokólski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej zaprasza 25 kwietnia (sobota) 2015 r. o godz. 18:00 na spotkanie z Gabrielem Maciejewskim – uznawanym za najbardziej kontrowersyjnego autora książek historycznych w Polsce.

Gabriel Maciejewski jest autorem najbardziej kontrowersyjnych obecnie esejów historycznych. W swoich książkach porusza kwestie omijane przez innych, dotyczące głównie wpływu gospodarki na politykę w czasach poprzedzających nowoczesność. Urodził się w roku 1969, pracował jako dziennikarz w tytułach regionalnych i ogólnopolskich.

Krzysztof Oszer

Informacja wyborcza

Burmistrz Sokółki informuje, że został sporządzony spis wyborców na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.

Spis jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Pl. Kościuszki 1, pokój nr 301 do 4 maja 2015 r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30 oraz wtorek od 8.00 do 16.00.

Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Podsumowanie projektu „Wstań i idź”

W poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r. podsumowano projekt „Wstań i idź”, w ramach którego 25 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w różnych formach wsparcia: poradnictwo psychologiczne i zawodowe, szkolenia z przedsiębiorczości i komputerowe, szkolenia i praktyki zawodowe (Opiekunka dziecięca, Opiekunka osób starszych, Florystyka, Rękodzieło ludowe, Ogrodnictwo), warsztaty komunikacji społecznej, rehabilitacja ruchowa, spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, Punkt Aktywizacji Zawodowej, staże zawodowe, zatrudnienie wspomagane.

Odbiorcy projektu zdobyli szereg nowych umiejętności, znacznie zwiększających ich szanse na pokonywanie barier wynikających z niepełnosprawności. Sześć osób uzyskało zatrudnienie. Zawiązały się bliskie relacje i przyjaźnie, pozwalające na wzajemne wspieranie się, a także wspólne organizowanie czasu wolnego, wychodzenie z izolacji i samotności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej

W sobotę 25 kwietnia w godzinach 11.00- 15.00 na placu przed Kinem „Sokół” w Sokółce odbędą się Targi Ekonomii Społecznej. Jest to świetna okazja, aby zaprezentować działalność stowarzyszeń, fundacji, klubów, organizacji pozarządowym mieszkańcom Sokółki i okolic.

W Targach mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej z terenu powiatu sokólskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Morsy z Biskupca na Sokólszczyźnie

W sobotę 18 kwietnia na Ziemi Sokólskiej gościliśmy grupę morsów z Biskupca koło Olsztyna. Amatorzy zimowych kąpieli poznali okoliczne zabytki i wzięli udział w dorocznym rytuale mycia Dziewanny nad zalewem w Ozieranach.

Zwiedzanie Sokólszczyzny grupa rozpoczęła od wizyty w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, gdzie w 2008 roku doszło do Cudu Eucharystycznego. Do gości z Biskupca dołączyły morsy z Sokółki, Białegostoku, Lipska i Dąbrowy Białostockiej. ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz. 538; z 2004 r. Nr 14, poz. 292, Nr 188, poz. 2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161; z 2015 r. poz. 370) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje X Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 22 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 15.00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1.

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/2694

20 medali UKS Omega

W sobotę, 18 kwietnia 2015 r. odbyły się w Hajnówce Międzynarodowe Klubowe Zawody Pływackie. W zawodach wzięły udział reprezentacje 8 klubów z naszego regionu oraz białoruski klub z Prużan. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2004 i młodsi, 2003-2002 oraz 2001-2000.

UKS Omega reprezentowała 22 osobowa grupa pływaków. Zawodnicy potwierdzili znakomite przygotowanie i zdobyli 20 medali w poszczególnych kategoriach wiekowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bez zmian w Przyrzeczeniu Harcerskim

Instruktorzy Hufca ZHP Sokółka jednogłośnie opowiedzieli się za pozostawieniem jednej wersji Przyrzeczenia Harcerskiego – tej, która obowiązuje aktualnie – z odwołaniem do Boga: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

Jest to jedna z kluczowych decyzji jaką podjęli instruktorzy 18 kwietnia 2015 r. na konferencji „Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie – dyskusja instruktorska – co z tym Bogiem?” w ramach ogólnopolskiej dyskusji harcerskiej nad zmianami jakie zostały zaproponowane przez Zespół ds. redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Konferencja odbyła się w harcówce 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej Złote Lwy w Gimnazjum w Nowym Dworze.

ZOBACZ WIĘCEJ

Białoruska firma chce inwestować w Sokółce

W czwartek 16 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się spotkanie Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej oraz zastępcy Burmistrza Antoniego Stefanowicza z prezesem firmy MTZ Belarus Traktor Sp. z o.o. Alexandrem Kabzarovem.

– W tej chwili w naszej siedzibie zatrudniamy dziewięć osób. Ciągle szukamy wykwalifikowanych pracowników i chcemy się rozbudowywać – powiedział Alexandr Kabzarov.

– Cieszę się, że zamierzają u nas inwestować firmy zza wschodniej granicy. Tym bardziej, że szykujemy się do utworzenia w Sokółce podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie przedsiębiorcy będą mogli liczyć na spore ulgi podatkowe. Zachęcam Państwa firmę do nawiązania współpracy z naszymi przedsiębiorcami – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Na urodzinach u Pana Wojciecha

93 lata temu – 16 kwietnia 1922 roku – w Wadowicach przyszedł na świat Wojciech Drewniak. Los związał go z Sokółką. Kilka lat temu Pan Wojciech został Honorowym Obywatelem naszego miasta. O jego urodzinach pamiętały władze sokólskiej gminy.

– Z okazji 93. urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i radości oraz kolejnych lat wypełnionych Bożą Łaską. Pańskie życie jest niewyczerpaną skarbnica doświadczeń dla wielu pokoleń. Jestem przekonana, że nie brakuje osób, które obficie czerpią z tej mądrości, ponieważ Pana sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Niech mi zatem będzie wolno tą drogą pogratulować w imieniu swoim oraz mieszkańców Miasta i Gminy Sokółka, wyjątkowego życia wypełnionego pracą na rzecz naszej społeczności – z tymi słowami zwróciła się do Dostojnego Jubilata Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Do życzeń przyłączył się również Zastępca Burmistrza Antoni Stefanowicz.

– Serdecznie dziękuję za pamięć i odwiedziny – podkreślił Wojciech Drewniak.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na koncert młodych talentów

23 kwietnia 2015 r. o godzinie 17:00 serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce na XIII edycję Koncertu Młodych Talentów.

Ideą koncertu jest przedstawienie utalentowanych uczniów szkoły, którzy zaprezentują swoje zdolności wokalne, muzyczne, recytatorskie, taneczne, a także plastyczne.

W czasie koncertu odbędzie się również loteria fantowa.

Aneta Korycka, SP nr 1

Lekcja historii

Obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbyły się 13 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym w Sokółce. Przygotowano je przy współpracy Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Inicjatorem obchodów było Stowarzyszenie im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej oraz nauczyciel historii w ZSO Monika Klim.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pamięć o Smoleńsku

Obchody piątej rocznicy katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem odbyły się w niedzielę 12 kwietnia w Sokółce. Rozpoczęła je uroczysta msza w intencji ofiar, jaką odprawiono w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego.

– Prawda o Smoleńsku wyjdzie kiedyś na jaw. Tak samo, jak po wielu latach świat usłyszał prawdę o straszliwej zbrodni katyńskiej. W końcu dowiemy się, co stało się na pokładzie prezydenckiego tupolewa – powiedział podczas mszy kaznodzieja ks. Sławomir Goworek. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na zawody konne w Gieniuszach

logo_bik

Klub Jeździecki BIK Gieniusze zaprasza na otwarte regionalne zawody w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody (1-3 maja 2015 r.) oraz regionalne zawody w sportowych rajdach konnych (15-17 maja 2015 r.)

Szczegóły w załącznikach:

Zawody 1-3 maja 2015 r.

Zawody 15-17 maja 2015 r.

Jerzy Maliszewski

Skip to content