Podsumowanie projektu „Wstań i idź”

W poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r. podsumowano projekt „Wstań i idź”, w ramach którego 25 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w różnych formach wsparcia: poradnictwo psychologiczne i zawodowe, szkolenia z przedsiębiorczości i komputerowe, szkolenia i praktyki zawodowe (Opiekunka dziecięca, Opiekunka osób starszych, Florystyka, Rękodzieło ludowe, Ogrodnictwo), warsztaty komunikacji społecznej, rehabilitacja ruchowa, spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, Punkt Aktywizacji Zawodowej, staże zawodowe, zatrudnienie wspomagane.

Odbiorcy projektu zdobyli szereg nowych umiejętności, znacznie zwiększających ich szanse na pokonywanie barier wynikających z niepełnosprawności. Sześć osób uzyskało zatrudnienie. Zawiązały się bliskie relacje i przyjaźnie, pozwalające na wzajemne wspieranie się, a także wspólne organizowanie czasu wolnego, wychodzenie z izolacji i samotności.

Cieszymy się niesamowicie z tych rezultatów i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu: uczestnikom za ich zaufanie, niezwykły zapał, pracowitość i wytrwałość, zaś trenerom i specjalistom za profesjonalizm, kreatywność i nieustanną gotowość rozwiązywania problemów uważanych za niemożliwe do pokonania.

Szczególnie wdzięczni jesteśmy Panu Wojciechowi Obiale – dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, który był partnerem w projekcie i spełnił tę rolę znakomicie – nieustannie wspierał nas w staraniach, by projekt realizowany był prawidłowo i bez zakłóceń. Serdecznie dziękujemy również Panu Mariuszowi Bykowskiemu z internetowej gazety iSokolka.eu za to, że przybył na uroczystość podsumowania projektu i jeszcze tego samego wieczoru opublikował na ten temat piękny artykuł, a także grupie uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych oraz Gimnazjum nr 1 w Sokółce za ubogacenie naszej uroczystości wzruszającymi występami artystycznymi.

Szczególne podziękowanie kierujemy do przedstawicieli władz samorządowych, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość, a przez to pokazali, że problemy osób niepełnosprawnych w naszym lokalnym środowisku są im bliskie. Razem z nami był Pan Paweł Żuk, reprezentujący Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Mieczysława Kazimierza Baszko oraz Starosta Sokólski Pan Piotr Rećko. Panowie, słowa uznania i otuchy wypowiedziane przez Was dodają nam skrzydeł i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Nie zatrzymujemy się w miejscu. Wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia, zdobyte doświadczenie oraz zasoby kadrowe i rzeczowe, a nade wszystko wsparcie ludzi dobrej woli zamierzamy kontynuować działalność na rzecz integracji i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w naszym środowisku. Jesteśmy pewni, że to się uda, bo “Wszys­cy jes­teśmy aniołami z jed­nym skrzydłem: mo­żemy wznieść się tyl­ko wte­dy, gdy obej­miemy dru­giego człowieka.” (Bruno Ferrero)

Krystyna Stefanowicz

Skip to content