Z sesji Rady Miejskiej w Sokółce

3_sesja-007

Piotr Borowski i Antoni Czaplejewicz zostali Wiceprzewodniczącymi sokólskiej Rady Miejskiej. W trakcie obrad, które odbyły się w poniedziałek 22 grudnia 2014 r. ustalono również składy poszczególnych komisji.

Pracami Komisji Finansów będzie kierować Tomasz Tolko, Oświaty – Krystyna Gołko, , Infrastruktury – Jadwiga Bieniusiewicz, Rolnictwa – Andrzej Kirpsza. Nie udało się wybrać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jedyny kandydat na to stanowisko – Sławomir Sawicki – nie zdobył wymaganego poparcia większości radnych. 
Składy Komisji Rady Miejskiej w Sokółce przedstawiają się następująco:
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego: Tomasz Tolko – Przewodniczący, Andrzej Łukaszewicz, Stanisław Pałusewicz, Krystyna Gołko, Jadwiga Bieniusiewicz, Michał Tochwin, Jerzy Piotr Saciłowski, Sławomir Sawicki.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu: Krystyna Gołko – Przewodnicząca, Helena Czaplejewicz, Helena Kozłowska, Andrzej Łukaszewicz, Karol Puszko, Michał Tochwin, Andrzej Kirpsza, Mariusz Bienasz.
Komisja Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego: Jadwiga Bieniusiewicz – Przewodnicząca, Helena Kozłowska, Dorota Babynko, Karol Puszko, Antoni Cydzik, Marek Awdziej, Antoni Czaplejewicz, Jerzy Piotr Saciłowski.
Komisja Rolnictwa: Andrzej Kirpsza – Przewodniczący, Tomasz Tolko, Jarosław Panasiuk, Piotr Borowski, Mariusz Bienasz.
Komisja Rewizyjna: Marian Rozmysłowicz, Sławomir Sawicki, Helena Czaplejewicz, Jarosław Panasiuk, Dorota Babynko.

Podczas sesji radni podjęli decyzję o wysokości wynagrodzenia Burmistrza Sokółki. Ustalono je na podobnym poziomie, jak pobory, które pobierał poprzednik – Stanisław Małachwiej.
Burmistrz Sokółki poinformowała również, że jej Zastępcy otrzymali identyczne wynagrodzenie, jak ich poprzednicy.
Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie opłatkowe.
Najbliższa sesja planowana jest na 30 grudnia.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content