Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

herb_sokolki_140x165

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka, Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje IV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 30 grudnia 2014, o godz. 14:30, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie6/2000

Skip to content