Harcerze przy wigilijnym stole

12 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce odbyło się „Instruktorskie spotkanie opłatkowe”. Organizatorem spotkania był Krąg Starszyzny Harcerskiej „PISTON” oraz Komenda Hufca ZHP Sokółka.

SONY DSC

Celem spotkania była integracja środowiska harcerskiego w duchu tradycji narodowych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

Na spotkanie przybyła ponad 30-osobowa grupa instruktorów. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli także swoim przybyciem znamienici goście, reprezentujący władze lokalne i kościelne, na których wsparcie w wykonywaniu swoich statutowych działań harcerze zawsze mogą liczyć. Obecni byli: Pani Ewa Kulikowska Burmistrz Miasta Sokółka, hm. Hanna Horodeńska Komendantka Chorągwi Białostockiej, hm. Andrzej Bajkowski Skarbnik Chorągwi Białostockiej, hm. Jolanta Kitlasz Przewodnicząca Chorągwianej Komisji Rewizyjnej, hm. Lech Magrel Przewodniczący Rady Chorągwi, oraz kapelani hufca: ks. pwd. Jarosław Grygiewicz Proboszcz Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy i ks. Kamil Norel.

Spotkanie poprowadził hm. Bogumił Dziedziul Z-ca Komendanta Hufca ZHP Sokółka. Po słowie wstępu i obrzędowym rozpoczęciu słowo do zebranych skierowali: Pani Ewa Kulikowska Burmistrz Sokółki, która podkreśliła, iż sercem jest z harcerzami i serdecznie dziękuję zaproszenie oraz liczy, że nasza współpraca będzie się układała pomyślnie oraz hm. Hanna Horodeńska Komendantka Chorągwi Białostockiej, która pogratulowała sokólskim harcerzom wspólnoty jaką zbudowali i życzyła wszystkim zebranym wesołych świąt.
Podczas spotkania opłatkowego do grona instruktorów ZHP przyjęto nowych harcerzy. Zobowiązanie Instruktorskie złożyły: dh. Urszula Sobolewska, dh. Katarzyna Dziewiątkowska, dh. Elżbieta Jarocka.

Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego, zebrani przełamali się opłatkiem, życząc sobie radosnych świąt, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2015 Roku oraz wytrwałości na niełatwym harcerskim szlaku. Następnie wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole, na którym nie zabrakło barszczu, pierogów z kapustą i grzybami, kutii i innych tradycyjnych potraw wigilijnych a wspólne kolędowanie wprawiło wszystkich w iście zimowy, świąteczny nastrój.
„Instruktorskie spotkanie opłatkowe” zakończyło się zawiązaniem kręgu z harcerskim pożegnaniem.

Krąg Starszyzny Harcerskiej „PISTON” oraz Komenda Hufca ZHP Sokółka składają serdeczne podziękowania: Pani Ewie Kulikowskiej Burmistrzowi Sokółki za przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystość, Panu Adamowi Kowalczukowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce za bezpłatne udostępnienie sali, Kierownictwu i pracownikom Baru „Rybka” za przygotowanie potraw wigilijnych.

phm. Wojciech Dzienisowicz
Szef Zespołu ds. Promocji i Informacji Hufca ZHP Sokółka

Skip to content