Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

herb_sokolki_140x165

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje LIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 11 lipca 2014 r. (piątek) o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101.

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1623


Zobacz również

Skip to content