Na nowym miejscu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce zmienił swoją siedzibę. Teraz placówka mieści się na parterze Przedszkola nr 5 na Osiedlu Centrum. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się we wtorek 18 lutego.

– To olbrzymia radość, kiedy samorząd oddaje do użytku coś, co służy społeczeństwu – podkreślił Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej, który uczestniczył w otwarciu nowej siedziby ŚDS.

nowy_sds-006

Sokólski ŚDS powstał w 1996 roku. Od początku organem prowadzącym jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Obecnie dyrektorem OPS, a tym samym ŚDS jest Marta Półtorzycka. Pierwotnie placówka mieściła się w kamienicy należącej do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy Placu Kościuszki w Sokółce. Pracownicy i ich podopieczni mieli do wykorzystania powierzchnię 96 m kw. Do ŚDS uczęszczało wówczas nie więcej niż 12 wychowanków.

Pomieszczenia zajmowane przez ŚDS w nowej siedzibie to 311 m kw. Pod koniec minionego roku zakończył się tutaj generalny remont przeprowadzony przez Gminę Sokółka. Całkowity koszt inwestycji to 807 tys. zł, z czego 640 tys. to wkład pozyskany z dotacji celowych. Pozostałe środki pochodzą z gminnego budżetu.

– W budynku tym znajduje się sala rehabilitacyjna, stołówka z zapleczem kuchennym, świetlica i pracownie do prowadzenia poszczególnych treningów. Na uwagę zasługuje pracownia ceramiczna, która już teraz jest wyposażona w piec do wypalania gliny. Oprócz tego mamy do swojej dyspozycji szatnię, pokój wyciszeń, pomieszczenie administratora oraz łazienkę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyliczyła Barbara Kundzicz, która jest osobą administrującą w ŚDS.

Obecnie placówka ma 22 podopiecznych i liczba ta może się jeszcze bardziej powiększyć.

Podczas otwarcia nowej siedziby przypomniano, że usługi w placówce są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. Przy wykonywaniu zadań pracownicy dbają o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą skuteczność. Wszystkie działania ŚDS zmierzają do podniesienia poczucia własnej wartości podopiecznych, nabrania pewności siebie, a także wzmocnienia zaufania do siebie, jak też do innych ludzi.

Wyremontowane pomieszczenie wyświęcił i pobłogosławił Ksiądz Proboszcz Adam Baranowski.

– Niech to miejsce służy pożytkowi nas wszystkich. Pracownikom życzę, aby odczuwali wielką satysfakcję z wykonywanych przez siebie zadań. Dziękuję też całemu personelowi za wieloletnią współpracę – powiedział Ksiądz Proboszcz.

Z kolei pracownicy ŚDS w Sokółce podziękowali Burmistrzowi Sokółki za zrozumienie potrzeby zmiany lokalizacji placówki.

Przeprowadzenia inwestycji pogratulowali: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko i Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Kozłowski.

Następnie podopieczni ŚDS zaprezentowali próbkę swoich umiejętności scenicznych. Krótki recital przygotował również Michał Gieniusz, który prowadzi zajęcia teatralne w Sokólskim Ośrodku Kultury.

Na zakończenie goście mieli okazję zwiedzić nową siedzibę Środowiskowego Domu samopomocy w Sokółce.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content