Wieloletni Program Inwestycyjny 2013

wpi_sokolka_logo

Gmina Sokółka przystępuje do opracowania kolejnej edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2014-2018. Program ten od roku 2003 jest ważnym dokumentem planowania strategicznego samorządu i stanowi podstawę do umieszczania poszczególnych zadań inwestycyjnych w budżetach Gminy na poszczególne lata.

WPI ma charakter programu kroczącego – w każdym roku budżetowym jest opracowywana jego zaktualizowana wersja na kolejne 5 lat. Wnioski inwestycyjne do WPI na lata 2014–2018 będą przyjmowane do 30 kwietnia 2013 roku.

Pierwszym etapem w procesie opracowania WPI jest składanie wniosków inwestycyjnych. Wnioski mogą być składane przez:

  • mieszkańców Gminy,
  • komisje Rady Miejskiej,
  • radnych,
  • organy jednostek pomocniczych,
  • kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • Burmistrza.

Wniosek inwestycyjny może złożyć każdy mieszkaniec gminy i każda organizacja działająca na jej terenie. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy takie same zadanie inwestycyjne nie figuruje już w zestawie zadań zgłoszonych w latach 2003-2012. Wszystkie zadania z lat poprzednich, a nie zrealizowane lub będące obecnie w trakcie realizacji, pozostają w puli zadań do edycji WPI na lata następne i nie zachodzi potrzeba składania ponownego wniosku. Zadanie zostaje wykreślone z rejestru inwestycji oczekujących tylko wówczas, gdy zostanie w pełni zrealizowane.

Wzory wniosków w formie papierowej dostępne są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce (pokój nr 207) i w punkcie informacyjnym na parterze urzędu. Merytorycznej pomocy w wypełnianiu wniosków udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – pokoje nr. 105 i 311.

INFORMACJA I WZORY WNIOSKÓW w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

Skip to content