Zaproszenie na seminarium dla przedsiębiorczych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce zaprasza na bezpłatne seminarium z cyklu Akademia Przedsiębiorczości  na temat „Formy i źródła finansowania przedsiębiorczości społecznej”.

Spotkanie odbędzie się  w Sokółce 22 marca 2013 r. (piątek), od  godz. 11.00, KLUB PRACY ul. Kryńska 40, pokój 11 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy). Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane z terenu Sokółki i Powiatu Sokólskiego.

W trakcie seminarium będą mogli Państwo uzyskać informacje o:

  • Źródłach finansowania działalności gospodarczej w tym w formie spółdzielni socjalnej
  • Ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach.

Szczegółowe informacje o seminarium można uzyskać w Punkcie Informacyjnym w Sokółce. Punkt mieści się  w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 5 lok. 1 (budynek Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska) e-mail: owes_sokółka@frp.pl , tel. 85 711 94 66,  czynny codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest współrealizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013.

Magdalena Szydłowska


Zobacz również

Skip to content