Zostań ekspertem

Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego zaprasza do wzięcia udziału w panelach ekspertów ds. polityki gospodarczej i społecznej w ramach projektu „PARTNERSKI SYSTEM ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ NA OBSZARACH NATURA 2000” (nr POKL.08.01.02-20-027/11). Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa do 16.07.2012 r.

Ekspertem może zostać osoba zatrudniona zamieszkała na obszarze realizacji projektu: w powiecie białostockim, sejneńskim, sokólskim, suwalskim, w mieście Białystok lub Suwałki, reprezentująca co najmniej jedno z następujących środowisk/instytucji: przedsiębiorcy, partnerzy społeczni, samorządy gospodarcze i zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, społeczność lokalna oraz organizacje pozarządowe.  W przypadku reprezentantów organizacji/instytucji będzie brana pod uwagę jej siedziba, a nie miejsce zamieszkania.

Zakres prac paneli eksperckich:
Określenie i analiza uwarunkowań rozwojowych obszarów funkcjonalnych Pojezierza Suwalskiego oraz Puszczy Knyszyńskiej na potrzeby opracowania Lokalnych Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Analizy będą prowadzone podczas warsztatów moderowanych na podstawie badań i ekspertyz powstałych w ramach Projektu. Warsztaty moderowane będą odbywały się średnio raz w miesiącu – od końca sierpnia do grudnia 2012r. w Białymstoku (dla ekspertów zajmujących się Puszczą Knyszyńską) oraz Suwałkach (dla ekspertów badających Pojezierze Suwalskie). Wcześniej jednak, bo już pod koniec lipca 2012r., eksperci spotkają się na dwudniowych warsztatach poświęconych prezentacji idei Partnerstw i zarządzania zmianą gospodarczą, podczas których przedstawiona zostanie m.in. koncepcja Projektu oraz system pracy w zespołach problemowych, a eksperci będą mieli okazję do integracji i wymiany doświadczeń.

EKSPERCI OTRZYMAJĄ ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ W PANELU EKSPERCKIM.  

Terminy prac paneli eksperckich:
1. Dwudniowe warsztaty poświęcone prezentacji idei Partnerstw i zarządzania zmianą gospodarczą (zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe).
24-25.07.2012r. – CKB „Rozłogi” – Waliły k. Gródka (I grupa),
30-31.07.2012r.  – Hotel „Holiday” – Stary Folwark k. Suwałk (II grupa),

2. Warsztaty moderowane (zapewniony poczęstunek).
Sierpień/wrzesień 2012r., październik, listopad, grudzień 2012r.
(średnio jedno spotkanie 4-godzinne w miesiącu).
– Suwałki (eksperci badający Pojezierze Suwalskie),
– Białystok (eksperci badający Puszczę Knyszyńską).

Osoby chętne proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu do 16 lipca 2012 r. poprzez e-mail: natura2000@efort.pl, faks 85 663 16 93,
pocztą tradycyjną lub osobiście. Nasz adres: Fundacja EFORT, ul. Zambrowska 18, 16-001 Kleosin.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń! Ilość miejsc ograniczona! Aktualne informacje na www.natura2000.efort.pl

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy >>> [.doc]

Program warsztatów 24-25 lipca 2012 r. >>> [.pdf]


Zobacz również