Zarząd Związku Miast Polskich w Sokółce

W piątek 6 lipca w Sokółce odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. To pierwsze takie wydarzenie w historii naszego miasta. Posiedzenie zarządu rozpocznie się o godz. 15.45 w Sokólskim Ośrodku Kultury.

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą.

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich, który spotyka się raz w miesiącu w różnych miastach członkowskich, są opiniowane projekty aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń), założeń i koncepcji dotyczących miast.

– Po raz pierwszy członkowie Zarządu będą obradowali w Sokółce. Wcześniej na te posiedzenie zarezerwowaliśmy czerwiec br. Zmieniliśmy termin ze względu na rozgrywane w Polsce Euro 2012 – powiedział Stanisław Małachwiej, Burmistrz Sokółki, a zarazem członek Zarządu ZMP.

Członkowie Zarządu ZMP w Sokółce będą rozmawiać na temat Założeń Krajowej Polityki Miejskiej (MRR), założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kierunków rozwoju sektora wodno-kanalizacyjnego.

Prezydenci i burmistrzowie zaopiniują również m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (autopoprawka PIS – diety nie tylko dla sołtysów, ale też przewodniczących zarządu dzielnicy czy osiedla), projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (senacki, wyrok TK – dodanie jako przesłanki uzasadniającej żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – obok art. 6 – art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości), projekt ustawy o uprawnieniach do mienia b. Funduszu Wczasów Pracowniczych (PO – na temat uprawnienia do mienia byłego FWP, zabezpieczenie pracownikom zrzeszonym w innych organizacjach niż reprezentatywne organizacji związkowe prawa do korzystania z mienia b. FWP), a także Program „Lepsze Regulacje” na lata 2012–2015 (MG – zapewnienie rozwiązań niezbędnych do tworzenia i oceny prawa, nakierowanych na zmniejszenie kosztów wykonywania działalności gospodarczej i podnoszenie konkurencyjność polskiej gospodarki).

Przed posiedzeniem Zarządu ZMP w piątek o godz. 15.30 będzie możliwość nagrania rozmowy z Prezesem ZMP Ryszardem Grobelnym, Prezydentem Poznania i pozostałymi członkami Zarządu ZMP, na temat działalności Związku.

Związek Miast Polskich istnieje od 1917 roku i już w okresie międzywojennym mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami. Po II wojnie światowej działalność ZMP została uniemożliwiona. Zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny. Obecnie do Związku należy 300 miast. Mieszka w nich około 73% miejskiej ludności kraju.

Sokółka uchwałę o przystąpieniu do ZMP podjęła 1 czerwca 1995 roku. Z województwa podlaskiego do Związku należy 8 miast (razem z Sokółką): Augustów, Bielsk Podlaski, Kolno, Łomża, Suwałki, Wysokie Mazowieckie i Zambrów.

Na podstawie materiałów Związku Miast Polskich

(UM)


Zobacz również

Skip to content