Sokółka gościła Prezydentów i Burmistrzów

Przyjechali do naszego miasta w czwartek, a odjechali – w sobotę. W liczącej blisko 30 osób grupie byli m.in. Prezydenci Kołobrzegu, Koszalina, Poznania, Sieradza, Słupska, Inowrocławia i Zgierza. Rolę gospodarza pełnił Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej, który tak jak pozostali członkowie tej grupy należy do Zarządu Związku Miast Polskich.

– To pierwsze takie wydarzenie w historii Sokółki – podkreślił Burmistrz Stanisław Małachwiej.

Nadrzędnym celem wizyty Prezydentów, Burmistrzów było posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. Zorganizowano je w piątkowe popołudnie w kawiarni „Lira”. Posiedzenie prowadził Ryszard Grobelny, Prezydent Poznania, a zarazem Prezes Związku Miast Polskich. Spotkanie otworzył Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej, który przywitał dostojnych gości i opowiedział o specyfice sokólskiej gminy.

Następnie głos zabrała dziennikarka Radia Białystok Renata Reda, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozgłośni Regionalnych Radia Publicznego. Zwróciła się ona do Zarządu ZMP z prośbą o pomoc w przywróceniu stabilnego – bezpiecznego finansowania mediów publicznych oraz o pomoc w zablokowaniu realizacji ewentualnych planów łączenia mediów.

– Uważamy, że Państwo jako przedstawiciele lokalnych społeczności wybrani przez nie w demokratycznych wyborach, jesteście szczególnie zainteresowani przyszłością mediów publicznych. Wasz głos w tej sprawie jest niezmiernie istotny – powiedziała Renata Reda.

Członkowie Zarządu postanowili przygotować stanowisko na temat tego, że ZMP jest zaniepokojony pogarszającą się sytuacją ekonomiczną mediów publicznych. Stanowisko trafi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Posłów i Senatorów.

– Tylko abonament zapewni rzeczywistą niezależność mediów publicznych – podkreślił Andrzej Porawski, Dyrektor Biura ZMP w Poznaniu,

Podczas posiedzenia debatowano również m.in. o założeniach Krajowej Polityki Miejskiej. Była też mowa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, czyli o ewentualnym wypłacaniu diet samorządom pomocniczym.

– Uważam, że to same samorządy powinny decydować, czy będą płacić takie diety. Według mnie, nie jest to sprawa Parlamentu – wyraził swoją opinię Prezydent Ryszard Grobelny.

Ośmiu członków Zarządu głosowało za tym, żeby nie zajmować stanowiska w tej kwestii. Tyle samo osób opowiedziało się, żeby pozostawić sprawę diet do rozpatrzenia samorządom.

– Czyli nie podjęliśmy żadnego stanowiska. Proponuję, żeby gdyby została wprowadzona konieczność wypłacania takich diet, wówczas niech będą one pokrywane ze środków budżetu państwa – dodał Prezes ZMP.

Omówienie wszystkich spraw przewidzianych w porządku obrad zajęło członkom Zarządu prawie pięć godzin.

Obrady były jednym z punktów wizyty samorządowców z całej Polski w Sokółce. W trakcie pobytu na Ziemi Sokólskiej goście mieli okazję zobaczyć jedną z największych plantacji borówki amerykańskiej Jerzego Wilczewskiego z Białous (gm. Janów). Ta uprawa zajmuje 330 hektarów. Jerzy Wilczewski jest też właścicielem fermy jeleni w miejscowości Słoja (gm. Szudziałowo). Po fermie oprowadzała Katarzyna Susek. Goście mieli niepowtarzalną okazję zrobienia zdjęć z tymi pięknymi zwierzętami. Na trasie swojej wędrówki spotkała ich też niespodzianka w postaci rozmowy z autentyczną Babą Jagą.

W piątek członkowie Zarządu ZMP zwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Kuźnicy. O pracy funkcjonariuszy chroniących granicę opowiadał płk Anatol Kalinowski, Kierownik Placówki SG w Kuźnicy. Grupę oprowadzał też podkomisarz Leon Szoka, Kierownik Przejścia Granicznego w Kuźnicy Oddziału Celnego Drogowego.

Prosto z białoruskiej granicy goście pojechali do Nadleśnictwa Krynki z siedzibą w Poczopku koło Szudziałowa, gdzie czekał na nich Nadleśniczy Waldemar Sieradzki. Członkowie Zarządu ZMP zobaczyli Galerię na Skraju Puszcz, oryginalny ogród leśny Silvarium, strigiforium (czyli budynek, gdzie mieszkają sowy). Prezydenci i Burmistrzowie chętnie robili też sobie zdjęcia z kamienną rzeźbą żaby nad zalewem w Poczopku.

W sobotę przyszedł czas na zwiedzanie meczetu w Bohonikach koło Sokółki i mizaru (cmentarz muzułmański). Po tych zabytkach oprowadzał Imam Aleksander Bazarewicz. Na pytania gości odpowiadał też Maciej Szczęsnowicz, Przewodniczący Gminy Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach. Wizyta w tej położonej na Tatarskim Szlaku wsi nie mogła obejść się bez spróbowania przysmaków kuchni tatarskiej. Do stołu zaprosiła Eugenia Radkiewicz.

Na zakończenie wizyty na Ziemi Sokólskiej goście podkreślili, że chcieliby jeszcze kiedyś odwiedzić te strony. – Dziękujemy za bardzo miłe przyjęcie – dodali na pożegnanie.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również