Konkurs stypendialny „Sokół”

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza konkurs na stypendia „Sokół” z Fundacji Puciłowski (The Puciłowski Fundation) na rok szkolny/akademicki 2012/2013.

Program „Sokół” skierowany jest do uczniów ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych (przyszłorocznych maturzystów) zamieszkałych na terenie miasta i gminy Sokółka, oraz studentów zarówno pierwszego roku studiów jak i lat następnych (do ukończenia studiów) prowadzonych w systemie stacjonarnym i zaocznym na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw zamieszkałych w mieście i gminie Sokółka.

Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnienie następujących kryteriów: 

Wyniki w nauce:

  • średnia ocen – co najmniej 3,8 dla przyszłorocznych maturzystów,
  • dla studentów 1 roku uzyskanie minimum 90 punktów na świadectwie maturalnym (sposób wyliczenia punktów podany w regulaminie)
  • dla studentów 2 i następnego roku średnia na koniec roku akademickiego minimum 3,5

Sytuacja materialna:

  • dochody brutto na członka rodziny nieprzekraczające 70% najniższego wynagrodzenia brutto,

Działalność Społeczna:

  • praca na rzecz Funduszu Stypendialnego (udział w zbiórkach, aktywne uczestnictwo w klubie stypendysty, itp.).

Wysokość stypendiów dla uczniów ostatniego roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej to 150 zł miesięcznie od września do czerwca, dla studentów 3400 zł rocznie wypłacanych od października do lipca (dla studentów studiów zaocznych w dwóch ratach po 1700 zł w każdym semestrze). Kwota przeznaczona na stypendia przez The Puciłowski Fundation na rok 2012/2013 wynosi $ 20 000 USD. Formularze zgłoszeń oraz regulamin do pobrania poniżej oraz w siedzibie Fundacji w godz. 8:00-16:00, telefon: 085 711 57 00. Termin składania wniosków w Fundacji upływa dnia 7 września 2012 roku o godz. 15:30.

DO POBRANIA:

Regulamin i załączniki >>> [.rtf]


Zobacz również

Skip to content