Zmiany w porządku obrad XXVII Sesji Rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadził zmiany do porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Sokółce zwołanej na dzień 30 maja 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym brzmieniem porządku obrad oraz załączonymi projektami uchwał i innymi załącznikami.

ZOBACZ W BIP >>>


Zobacz również

Skip to content