Konkurs na logo

Zapraszamy osoby, organizacje i instytucje z pomysłami na projekt oficjalnego loga Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która powołana została w celu wspierania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim. Zwycięzcy przypadną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca 2012 r.

  • Organizator: Marszałek Województwa Podlaskiego i Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
  • Adresaci: osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje.
  • Cel konkursu: zaprojektowanie oficjalnego logotypu Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

  • Zasady: wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z projektem logo, w wersji elektronicznej na adres e-mail: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl
  • Termin: do 31 lipca 2012 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu: po zakończeniu naboru zgłoszeń, rozstrzygnięcia konkursu dokonują Członkowie Rady na specjalnym posiedzeniu. Wyniki konkursu zostaną uroczyście ogłoszone na posiedzeniu Rady oraz upublicznione za pomocą portalu Wrota Podlasia.
  • Nagroda: atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. książki, albumy, gadżety elektroniczne.

Informacje: wszelkie informacje udzielane są w Sekretariacie Rady: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, pok. 515, nr tel. (85) 74 85 103, e-mail: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia [.doc]


Zobacz również

Skip to content