Articles for tag: awanse zawodowe nauczycieli, Karta Nauczyciela, nauczyciele, stopień nauczyciela mianowanego

Nasi nauczyciele awansują

– Państwa zaangażowanie w realizację celów i zadań szkoły pozytywnie wpływa na poziom sokólskiej edukacji – tymi słowami Zastępca Burmistrza Sokółki Pan Adam Kowalczuk rozpoczął spotkanie w dniu 25 sierpnia 2016 r., podczas którego wręczył awanse zawodowe sześciu nauczycielom z gminy Sokółka. Akty nadania stopnia nauczyciela ...

Skip to content