SAMORZĄD

Urząd Miejski w Sokółce jest gminną jednostką organizacyjną, przy pomocy, której Burmistrz Sokółki wykonuje swoje zadania. Urząd funkcjonuje od 27 maja 1990 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym – obecnie o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w Statucie Gminy Sokółka, Statucie Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie administracji gminnej. Urząd obsługuje organy gminy i wykonuje czynności związane z wykonaniem budżetu gminy i realizacją zadań gminy.

Certyfikaty i wyróżnienia

2010 – Urząd otrzymał prestiżowe wyróżnienie w Międzynarodowym Programie Promocji “EuroCertyfikat 2010” w kategorii „Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług”. Wyróżnienie przyznawane jest urzędom odznaczającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju oraz spełnianiem surowych norm jakościowych. Nagroda stanowi wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnięć i wkładu włożonego w wypracowanie wysokiego standardu obsługi i profesjonalizmu świadczonych usług.

2009 – Urząd zajął pierwsze miejsce w rankingu samorządów o najniższych wydatkach, świadczących wysokiej jakości usługi, bez niepotrzebnego generowania kosztów, tzw. „Najtańszy Urząd”. Sokólski Urząd Miejski zwyciężył w skali kraju w kategorii tzw. miasta powiatowe 20 – 30 tys. mieszkańców. Wyniki rankingu zostały opublikowane na początku czerwca 2009 roku w tygodniku samorządowym „Wspólnota”.

2008 – Urząd Miejski w Sokółce spełnił normy ISO i otrzymał certyfikaty potwierdzają spełnienie dwóch norm: ISO 9001:2001 dotyczący jakości zarządzania oraz certyfikat ISO 14001:2005, który potwierdza normy środowiskowe.

2005 – Urząd otrzymał tytuł „Podlaskiego Urzędu Przyjaznego Przedsiębiorcom” przyznawany przez kapitułę powołaną przez Wojewodę Podlaskiego.

2004 – Urząd uczestniczył w ogólnopolskiej kampanii Przejrzysta Polska (Gmina). Posiada certyfikat poświadczający wdrożenie zasad: Przejrzystości, Braku tolerancji dla korupcji, Partycypacji społecznej, Przewidywalności, Fachowości, Rozliczalności. W 2007 r. Urząd otrzymał certyfikat potwierdzający utrzymanie tych standardów.

[qr-code id="1698" size="150"]

Dodaj komentarz

Skip to content