Informacja o poziomie recyklingu w roku 2023

Wypełniając obowiązek określony w art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) informujemy, że w 2023 r. na terenie gminy Sokółka:

  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych za rok 2023 wyniósł – 23,28%;
  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 0,02%;
  • Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych wyniósł: 19,70%.

(JR) UMS


Zobacz również

Skip to content