Warsztaty dla seniorów

30 września 2023 r. rozpoczęły się warsztaty prowadzone przez Seniorów dla Seniorów w ramach projektu pn. „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej”.

Zajęcia odbywają się w terenie oraz w utworzonym przez Gminę Sokółka miejscu dziennego pobytu dla Seniorów w budynku przy Pl. Kościuszki 26 w Sokółce. Zabytkowy budynek został dostosowany do potrzeb osób starszych w ramach projektów: „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” i „Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne” dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Udział w warsztatach ogrodniczych, kulinarnych, kulturalnych, historycznych, aktywności lokalnej, gier umysłowych, fotograficznych i sztuki ludowej ma na celu wspomaganie rozwoju i integrację lokalnych seniorów, upowszechnianie zdrowego stylu życia, rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych oraz społeczności lokalnej, motywowanie osób starszych do czynnego udziału w tworzeniu kultury.

Herb SokółkiPodlaskie

Projekt pn. „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej” został dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

DO POBRANIA:

terminy_warsztatow

plakat_warsztaty_aktywnosci_fizycznej

plakat_warsztaty_fotograficzne

plakat_warsztaty_gier_umyslowych

plakat_warsztaty_historyczne

plakat_warsztaty_kulinarne

plakat_warsztaty_ogrodnicze

plakat_warsztaty_sztuki_ludowej

plakat_warsztaty_kulturalne


Zobacz również

Skip to content