Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

Biblioteka Publiczna w Sokółce po raz kolejny włączy się po raz dwunasty do zainicjowanej przez Prezydenta RP ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Lekturą roku 2023 jest najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej – „Nad Niemnem”.

Zaproszenie

Dzieło wydawane było najpierw cyklicznie w periodyku “Tygodnik Powszechny”, w formie książki ukazało się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości.

Pragniemy serdecznie wszystkich zaprosić do udziału w Narodowym Czytaniu 8.09.2023 r. o godzinie 17:00 w czytelni oddziału dla dorosłych. Gościem specjalnym spotkania będzie delegatka Fundacji Języka Polskiego Pani Katarzyna Nowak. Dodatkowym punktem wydarzenia w dniu 08.09.2023 będą warsztaty dla młodzieży na temat lektury.

Biblioteka posiada okolicznościową pieczęć, do składania pamiątkowego stempla. Zachęcamy do przynoszenia przez uczestników akcji własnych egzemplarzy powieści, na których będzie można odbić tegoroczny grawerunek.

(NN) Biblioteka Publiczna w Sokółce


Zobacz również

Skip to content