Część ul. Sikorskiego będzie miała nową nawierzchnię

Flaga i godło Polski

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie na „Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego(od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – remonty.

  • Całkowita wartość projektu: 1 649 062,73 zł
  • Dofinansowanie: 989 437,63 zł
  • Wkład własny Gminy Sokółka: 659 625,10 zł

Mapka

W ramach realizacji zadania zostanie wykonany remont nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Chodniki zostaną wyremontowane na całej długości z dostosowaniem do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Wyremontowane zostaną skrzyżowania co poprawi dojazd do istniejącego szpitala powiatowego oraz istniejące zjazdy na posesje i do obiektów użyteczności publicznej. Wyregulowane zostaną urządzenia podziemne i wymienione uszkodzone kratki ściekowe. Wymienione zostanie oznakowanie pionowe uzupełnione przez oznakowanie poziome i na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

Zadanie zostanie zakończone w sierpniu 2024 r.

(JF) UMS


Zobacz również