Wakacje z Filią Biblioteczną Nr 1 Biblioteki Publicznej

Czas z bajkami to piękna przygoda, zdobywanie informacji o świecie, budowanie więzi, rozwijanie wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia, oswajanie różnych emocji, budowanie empatii, ale też wspaniała zabawa.

Wakacje z Biblioteką

Pszczółka Maja, to przepiękna historia o małej pszczółce, której dzieci biorące udział w Wakacjach z Biblioteką towarzyszyły w jej pierwszych momentach doświadczania świata. Bajki Ence-Pence to wyjątkowy rodzaj spektaklu, gdzie dzieci są nie tylko jego odbiorcami, ale stają się jednocześnie twórcami, aktywnie przeżywając treści bajki. Dzieciaki wyfrunęły na przepiękną, kolorową łąkę, słuchały jak śpiewają żaby, grały koncert ze świerszczami , robiły pajęczynę, tańczyły z motylami i odpoczywały na kolorowych kwiatach.

Wydarzenie dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.

(IK) Filia Biblioteczna Nr 1


Zobacz również

Skip to content