Na zakończeniu roku szkolnego 2022/2023

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w uroczystym apelu na zakończeniu roku szkolnego, który odbył się w piątek 23 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.

Koniec szkoły!

– Z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023 składam Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty wyrazy uznania za trud i zaangażowanie włożone w nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży z Gminy Sokółka. Przekazując młodemu pokoleniu wiedzę oraz niezbędne umiejętności, rozbudzacie w nich zdolność samodzielnego myślenia, pasję poznania, wzbogacacie o nieprzemijające wartości prawdy, piękna, dobra, społecznego zaangażowania i odpowiedzialności. Dziękuję także Rodzicom za dobrą współpracę ze szkołą i współtworzenie jej modelu, który pozwala sprostać wyzwaniom dzisiejszych czasów. Jestem przekonana, że szkolne osiągnięcia Państwa dzieci stanowią powód do dumy i zadowolenia, a trud wychowawczy zaowocuje ich pomyślną przyszłością. Uczniom gratuluję sukcesów indywidualnych i grupowych, osiągniętych w nauce, w sporcie, w twórczości artystycznej i innych dziedzinach. Życzę Wam, by szkoła nie kojarzyła się jedynie z obowiązkami, ale była również miejscem dającym poczucie bezpieczeństwa, realizacji Waszych zainteresowań i pasji, do którego chętnie wrócicie po zasłużonych wakacjach. Wszystkim Państwu składam życzenia bezpiecznych, pogodnych a przede wszystkim zdrowych dni należnego odpoczynku. Niech będą one czasem zasłużonego wytchnienia od zawodowych obowiązków i emocji, a zgromadzona podczas wakacyjnych tygodni energia pozwoli nam na powrót do kolejnych zadań i planów w nowym roku szkolnym – z tymi słowami zwróciła się Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska do zgromadzonych na placu przy SP nr 2.

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego w gminnych szkołach podstawowych uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk w SP nr 1, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik w SP nr 3, Sekretarz Piotr Romanowicz w SP w Starej Rozedrance, oraz pracownicy Urzędu Miejskiego Anna Żemajduk i Robert Grzesik w SP w Geniuszach, Beata Maliszewska w SP w Boguszach, Katarzyna Klimowicz-Kułak w SP w Malawiczach Dolnych, Małgorzata Czaplejewicz i Justyna Fiłonowicz w SP w Starej Kamionce.

W imieniu Burmistrz Sokółki Anna Żemajduk podziękowania Aleksandrze Elżbiecie Klimczak-Radkiewicz za roczne pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Geniuszach. „Dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju Szkoły Podstawowej w Geniuszach, za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcenie i twórcze działanie. Niech osiągnięcia i godna postawa uczniów będzie najwspanialszą nagrodą i zachętą do dalszej pracy w oświacie. Życzę wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej, wielu sukcesów w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży, spełnienia założonych celów oraz marzeń.”

(UM)

Fot.: D. Biziuk, SP1, SP2, SP3, SP w Boguszach, Geniuszach, Malawiczach, S. Rozedrance, S. Kamionce


Zobacz również

Skip to content