Rodzinny piknik w Starej Kamionce

W środę 21 czerwca 2023 roku w Starej Kamionce odbył się piknik rodzinny, zorganizowany przez Żłobek Miejski w Sokółce i Szkołę Podstawową w Starej Kamionce. Uczestniczyli w nim Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

Rodzinny piknik w Starej Kamionce

Impreza nie odbyłaby się gdyby nie rodzice dzieci oraz zaprzyjaźnione instytucje. Było wiele atrakcji, a tym samym świetna zabawa. Niezwykłym wzięciem cieszyła się „usługa kosmetyczna”, w wykonaniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Umalowane dziewczynki miały wielką frajdę.

Podczas festynu podsumowano projekt realizowany przez Gminę Sokółka w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce pt. „Inwestujemy w przyszłość”, współfinansowany przez Unię Europejską z EFS. Wartość projektu to 106.585 zł, z czego dofinansowanie to 100.700 zł.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce w roku szkolnym 2022/2023 były realizowane zajęcia rozwijające z matematyki i języka angielskiego, koło robotyczne, koło przyrodnicze, koło taneczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego. Szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, dzięki którym zajęcia były jeszcze bardzie atrakcyjne. Uczniowie uczestniczyli również w wyjeździe do Muzeum Nauki Epi-Centrum Nauki w Białymstoku.

Paniom Dyrektorkom: Joannie Gejdel i Ewie Puszko oraz pracownikom obu placówek gratulujemy działania i życzymy kolejnych ciekawych inicjatyw.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content