Certyfikaty na działania lokalne

Zdjęcie grupowe

We wtorek 20 czerwca 2023 roku odbyło się wręczenie małych grantów w ramach programu Działaj Lokalnie, realizowanego przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny. Grantobiorcom pogratulowali biorący udział w uroczystości Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

Certyfikaty odebrali przedstawiciele 20 organizacji. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska życzyła im osiągnięcia zakładanych celów. Podkreśliła też rolę oddolnych inicjatyw, kierowanych do lokalnych społeczności. Na tegoroczną edycję programu Działaj Lokalnie SFL rozdysponował 60 tysięcy zł.

Pracownikom Fundacji gratulujemy i dziękujemy za wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (np. działających przy Przedszkolu nr 3, przy Bibliotece Publicznej w Sokółce czy w sołectwach). Z gminy Sokółka dofinansowanie otrzymało 13 podmiotów.

Program Działaj Lokalnie jest finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków Urzędów Miejskich w: Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Urzędów Gmin w: Nowym Dworze, Szudziałowie, a także współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również