XXV Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich

Plakat

Zapraszamy do udziału w konferencji w ramach XXV-letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich.

Tematem tegorocznej konferencji organizowanej w ramach XXV Jubileuszowej Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich jest „Działalność społeczno-kulturalna jako czynnik wzmacniający tożsamość Tatarów. Próba bilansu i perspektywy”.

Obrady konferencji odbędą się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (23 czerwca 2023 r.) oraz w Sokólskim Ośrodku Kultury „Lira” (24 czerwca).

Zapraszamy!

PROGRAM 24 czerwca – Sokólski Ośrodek Kultury – „Lira”

 • 9.30 Otwarcie 2. dnia konferencji przez dyrektorkę Sokólskiego Ośrodka Kultury – Barbarę Maj
 • 9.30-9.50 Svietlana Gribowa, (Białoruski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu), Wybrane aspekty z życia społeczności tatarskiej niekraszuńskiej parafii od końca XVIII do XIX w.
 • 9.50-10.10 Siarhej Miśkiewicz, (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku), Życie religijne i społeczne Tatarów na ziemiach Białoruskiej i Litewskiej Republik Radzieckiej po drugiej wojnie światowej
 • 10.10-10.30 Galina Miškinienė, (Instytut Języka Litewskiego), Publikacje o litewsko-polskich Tatarach na Litwie po 1990 r.
 • 10.30-10.50 Michał Łyszczarz, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Kontynuacja czy zmiana? Obraz islamu w publikacjach i podręcznikach do nauki religii muzułmańskiej wydanych z inicjatywy polskich Tatarów
 • 10.50-11.10 Dyskusja, przerwa kawowa
 • 11.10-11.30 Henryk Jankowski, (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Kolejny zikier turecki w modlitewnikach tatarskich z przekładem białorusko-polskim
 • 11.30-11.50 Wojciech Stylski, (Szczecin), Od Nieświeża do Szczecina. O życiu i działalności archiwisty Bolesława (Tuhana) Taurogińskiego
 • 11.50-12.10 Grzegorz Czerwiński, (Uniwersytet w Białymstoku), „Księga pamięci” Chasienia Aleksandrowicza na tle wspomnień Tatarów polskich Część ON-LINE:
 • 12.20-12.40 Marta-Ansilewska-Lehnstaedt, (Silent Heroes Memorial Center Berlin), O pomocy jaką Tatarzy polsko-litewscy udzielali podczas drugiej wojny światowej prześladowanym Żydom
 • 12.40-13.00 Stanisław Dumin, (Moskwa), Jakub Muchlio i jego szkoły dla muzułmanów w Petersburgu (Piotrogrodzie)
 • 13.00-13.20 Łukasz Węda, (Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka), Działalność społeczno-kulturalna mieszkańców Studzianki na rzecz zachowania tatarskiego dziedzictwa w rejonie Białej Podlaskiej
 • 13.20-13.40 Jan Tyszkiewicz, (Warszawa), Wojna sprawiedliwa. O doktrynie prowadzenia wojen z poganami i innowiercami w Polsce średniowiecznej
 • 13.40-13.50 Julia Krajcarz, (Uniwersytet Gdański), Tatarska tożsamość – współczesne tureckie powieści dotyczące Tatarów krymskich
 • 13.50-14.10 Dyskusja i zamknięcie konferencji
 • 14.30 Przejazd do Bohonik na mizar i powrót do Białegostoku

(AT) SOK


Zobacz również

Skip to content