Spotkanie w Starej Kamionce

Baner

16 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli z członkami Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w ramach projektu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętniania wydarzeń z historii Polski i regionu”.

Zdjęcia ze spotkania - na temat opracowania dokumentacji

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o uzyskaniu przez Gminę Sokółka dofinansowania w wysokości 150 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, na przygotowanie dokumentacji, na podstawie której zostanie przebudowany plac z pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Celem spotkania było ustalenie sposobu prezentacji treści dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz wojny polsko – bolszewickiej, w szczególności Bitwy nad Niemnem w 1920 r. Uczniowie zaprezentowali swoje pomysły na przedstawienie treści historycznych dotyczących tego okresu dziejów naszej ojczyzny. Ich zdaniem należy skorzystać z nowoczesnych technologii multimedialnych co pozwoli na wieloaspektowy odbiór prezentowanych treści. Uczniowie najchętniej korzystają z plików audio, interaktywnych prezentacji, edukacyjnych filmów animowanych. Wnioskodawca weźmie pod uwagę sugestie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce. Liczymy, że owocem spotkania będzie wspólny projekt w wyniku, którego powstanie atrakcyjna uniwersalna prezentacja multimedialna.

(KKK)


Zobacz również

Skip to content