Szkolenie z arkuszy organizacyjnych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zorganizowała szkolenie na temat arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół na rok szkolny 2023/2024. W szkoleniu udział wzięli dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz pracownice z Referatu oświaty.

Szkolenie z arkuszy

Podczas szkolenia zostały wskazane fundamentalne zasady dotyczące organizacji placówek oświatowych w powiązaniu z budżetem gminy w celu optymalizowania wydatków szkoły i jst w świetle obowiązujący przepisów prawnych.

Arkusz organizacji stanowi podstawę organizacji nauczania, wychowania i opieki w szkołach i przedszkolach w danym roku szkolnym. Jest on sporządzany przez dyrektora szkoły lub przedszkola, który odpowiada przede wszystkim za prawidłową organizację pracy podległej placówki. Arkusz organizacyjny to najważniejszy dokument okołobudżetowy. Stanowi punkt wyjścia do planowania budżetu szkół i racjonalizacji wydatków w oświacie. Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów jednostek oświatowych, a także dla samorządowców odpowiedzialnych za lokalny system oświaty.

Anna Żemajduk
Referat oświaty


Zobacz również

Skip to content