Spotkanie wokół tkaniny dwuosnowowej

W najbliższy piątek, 24 lutego 2023 r. o godz. 17:00 Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury wraz z partnerem wydarzenia – Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej zapraszamy na spotkanie z etnografem, animatorem, muzealnikiem, twórcą jednej z największej kolekcji muzealnych poświęconych zjawisku dywanów podwójnych w naszym kraju i autorem niedawno wydanego albumu „Tkanina dwuosnowowa” – Wojciechem Kowalczukiem.

Przyczynkiem do wykładu i rozmowy ze specjalistą będzie wystawa czasowa prezentowana w muzeum „Monidła – dawne portrety ślubne”, gdzie oprócz tytułowych portretów zobaczyć można piękne tkaniny dwuosnowowe posagowe ze zbiorów mieszkańców Sokólszczyzny. Głównym jednak powodem do spotkania jest najnowsze wydawnictwo Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – wspomniany już album poświęcony wełnianym dywanom dwuosnowowym, który jest „próbą usystematyzowania i pełniejszego ukazania tego zjawiska, jego najważniejszych ośrodków i pracowni oraz zmieniającego się na przestrzeni lat wzornictwa.”

Miłośnicy tematu musieli czekać aż 13 lat na kolejną publikację tego typu! I doczekali się! Ale myliłby się ktoś kto widział by w tej książce wykład o historii tkaniny przeznaczony tylko dla etnografów-naukowców. Sam album jest bardzo pomocny dla posiadaczy tkanin tego typu i miłośników historii lokalnej, kultury tradycyjnej – jest to swoisty przewodnik pozwalający na rozeznanie mód, podpowiadający datowanie tkanin, wyjaśniający niezwykłość i wagę zjawiska. Tkaniny dwuosnowowe uważane na Sokólszczyźnie za pospolite, stanowiące zwyczajowo podarek ślubny, są tak naprawdę ewenementem na szerokim tle kultury tradycyjnej naszego kraju.

Wojciech Kowalczuk – etnograf i muzealnik. Autor wielu publikacji i projektów badawczo-wystawienniczych z zakresu sztuki i rękodzieła ludowego północno-wschodniej Polski. Pomysłodawca i wieloletni kurator międzynarodowych imprez promujących współczesną sztukę i rękodzieło ludowe. Twórca kolekcji muzealnych, obrazujących tradycję i rozwój rękodzieła i rzemiosła na białostockiej wsi. Pomysłodawca i opiekun Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego – pierwszego w Polsce turystycznego szlaku etnograficznego. Członek Rady Naukowej Sekcji Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Laureat wielu nagród i wyróżnień za propagowanie kultury białostockiej wsi oraz muzealnictwa.

Niektóre nagrody: w 1999 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za propagowanie kultury oraz za działalność na rzecz rozwoju muzealnictwa; w roku 2015 otrzymał – Brązowy Medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, upowszechniania i ochrony kultury za sezon 2013/2014 oraz Wyróżnienie i Medal Zygmunta Glogera za ochronę i promowanie sztuki ludowej i tradycyjnych rzemiosł Podlasia.

Zapraszamy! Wstęp na wydarzenie jest wolny! Czekamy na was w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK (ul. Piłsudskiego 2).

Uwaga! Na osoby, które udostępniły nam swoje dywany posagowe na wystawę czasową będzie czekać niespodzianka.

(EW) Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK

Skip to content