Spotkanie wokół tkaniny dwuosnowowej

W najbliższy piątek, 24 lutego 2023 r. o godz. 17:00 Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury wraz z partnerem wydarzenia – Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej zapraszamy na spotkanie z etnografem, animatorem, muzealnikiem, twórcą jednej z największej kolekcji muzealnych poświęconych zjawisku dywanów podwójnych w naszym kraju i autorem niedawno wydanego albumu „Tkanina dwuosnowowa” – Wojciechem Kowalczukiem.

Przyczynkiem do wykładu i rozmowy ze specjalistą będzie wystawa czasowa prezentowana w muzeum „Monidła – dawne portrety ślubne”, gdzie oprócz tytułowych portretów zobaczyć można piękne tkaniny dwuosnowowe posagowe ze zbiorów mieszkańców Sokólszczyzny. Głównym jednak powodem do spotkania jest najnowsze wydawnictwo Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – wspomniany już album poświęcony wełnianym dywanom dwuosnowowym, który jest „próbą usystematyzowania i pełniejszego ukazania tego zjawiska, jego najważniejszych ośrodków i pracowni oraz zmieniającego się na przestrzeni lat wzornictwa.”

Miłośnicy tematu musieli czekać aż 13 lat na kolejną publikację tego typu! I doczekali się! Ale myliłby się ktoś kto widział by w tej książce wykład o historii tkaniny przeznaczony tylko dla etnografów-naukowców. Sam album jest bardzo pomocny dla posiadaczy tkanin tego typu i miłośników historii lokalnej, kultury tradycyjnej – jest to swoisty przewodnik pozwalający na rozeznanie mód, podpowiadający datowanie tkanin, wyjaśniający niezwykłość i wagę zjawiska. Tkaniny dwuosnowowe uważane na Sokólszczyźnie za pospolite, stanowiące zwyczajowo podarek ślubny, są tak naprawdę ewenementem na szerokim tle kultury tradycyjnej naszego kraju.

Wojciech Kowalczuk – etnograf i muzealnik. Autor wielu publikacji i projektów badawczo-wystawienniczych z zakresu sztuki i rękodzieła ludowego północno-wschodniej Polski. Pomysłodawca i wieloletni kurator międzynarodowych imprez promujących współczesną sztukę i rękodzieło ludowe. Twórca kolekcji muzealnych, obrazujących tradycję i rozwój rękodzieła i rzemiosła na białostockiej wsi. Pomysłodawca i opiekun Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego – pierwszego w Polsce turystycznego szlaku etnograficznego. Członek Rady Naukowej Sekcji Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Laureat wielu nagród i wyróżnień za propagowanie kultury białostockiej wsi oraz muzealnictwa.

Niektóre nagrody: w 1999 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za propagowanie kultury oraz za działalność na rzecz rozwoju muzealnictwa; w roku 2015 otrzymał – Brązowy Medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, upowszechniania i ochrony kultury za sezon 2013/2014 oraz Wyróżnienie i Medal Zygmunta Glogera za ochronę i promowanie sztuki ludowej i tradycyjnych rzemiosł Podlasia.

Zapraszamy! Wstęp na wydarzenie jest wolny! Czekamy na was w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK (ul. Piłsudskiego 2).

Uwaga! Na osoby, które udostępniły nam swoje dywany posagowe na wystawę czasową będzie czekać niespodzianka.

(EW) Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK


Zobacz również

Skip to content