W świecie małych odkrywców

Klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce były w tym roku objęte programem innowacji pedagogicznej, realizowanej pod hasłem „W świecie małego odkrywcy”.

Zajęcia z innowacyjności

Działanie to miało na celu pogłębienie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej, przy jednoczesnym rozbudzeniu chęci poznania praw i zjawisk zachodzących w otaczającym świecie. Istotne było też zmotywowanie dzieci do samodzielnego poznawania otaczającej rzeczywistości i pokazanie, że nauka to coś więcej niż podręczniki i zeszyty.

Uczniowie w grupach i indywidualnie wykonywali eksperymenty odnoszące się do sytuacji im bliskich, towarzyszących w codziennym życiu.

Skaczące konfetti, pływające jajka, bańka w bańce, sztuczny śnieg, tornado w słoiku, samopompujące się baloniki, ciecz newtonowska – to tylko przykładowe eksperymenty, proste, ale bardzo efektowne. Na zajęciach używano materiałów, które są powszechnie dostępne, więc niektóre z nich, te najfajniejsze i najbardziej atrakcyjne, były powtarzane przez dzieci w domu. Samodzielne wykonywanie badań było dla uczniów ciekawym doświadczeniem i doskonałym pomysłem na to, aby włączyć się w sposób aktywny w proces zdobywania wiedzy. Odpowiedni dobór ćwiczeń uatrakcyjniał zajęcia. Ponadto uczniowie poznali dodatkowe zastosowanie materiałów codziennego użytku, dzięki którym lepiej zrozumieli tajniki otaczającego ich świata.

(ZK) SP3


Zobacz również