Stypendia naukowe trafiły do najlepszych uczniów

Najlepsi uczniowie szkół podstawowych otrzymali z rąk Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej stypendia naukowe za wybitne wyniki w nauce za I semestr 2022/2023.

Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce. W uroczystości udział wzięli Zastępcy Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Adam Juchnik, pracownice Referatu Oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice.

Zdjęcie grupowe

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pogratulowała uczniom, nauczycielom, rodzicom. „Życzę, aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się nie zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem. Idźcie więc śmiało z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem w życie, pokonując nadchodzące próby losu i zawsze z powodzeniem zagłębiajcie się w wielką księgę wiedzy. Realizujcie swoje pasje.”

Burmistrz Sokółki zwróciła się do rodziców „Przyjmijcie moje gratulacje i szacunek za wysokie osiągnięcia waszych pociech, za współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo – wychowawczy szkoły, za zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą.”

Nagrodzono 228 uczniów:
Szkoła Podstawowa w Boguszach – 12 uczniów
Szkoła Podstawowa w Geniuszach – 4 uczniów
Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych – 6 uczniów
Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce – 6 uczniów
Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance – 9 uczniów
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce – 93 uczniów
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – 41 uczniów
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce – 21 uczniów
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia – 36 uczniów

Celem przyznania jednorazowego stypendium naukowego jest promowanie i nagradzanie szczególnych osiągnięć uczniów szkół podstawowych. Stypendia wahały się od 200 zł do 248 zł. Na ten cel przeznaczono w I semestrze 46.950 zł.

Anna Żemajduk – Referat Oświaty
Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content