Spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Osiedli

9 stycznia 2023 roku w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury w Sokółce odbyło się Noworoczne Spotkanie Sołtysów Gminy Sokółka i Przewodniczących Zarządów Osiedli w Sokółce.

Spotkanie rozpoczęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, która życzyła sołtysom i sobie owocnej współpracy. Głównym celem spotkania było zapoznanie sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z uchwałą w sprawie budżetu gminy Sokółka na rok 2023 – w szczególności dotyczącej terenów wiejskich gminy Sokółka.

Zdjęcie ze spotkaniaW spotkaniu udział wzięli również Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Z-ca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce, którzy przedstawili istotne zagadnienia z zakresu działania swoich instytucji.

Jednym z punktów spotkania było zapoznanie zaproszonych gości z programem „Czyste Powietrze”, w trakcie którego pracownik MPEC w Sokółce zapoznał z założeniami programu (z naciskiem na zmiany które weszły z początkiem 2023 roku), rodzajami przedsięwzięć (np. pompa ciepła, ocieplenie domu, wymiana okien i drzwi), na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Na zakończenie przed uczestnikami spotkania wystąpiły zespoły Sokólskiego Ośrodka Kultury: „Przylaszczki” i AZALiSZ, prowadzone przez Paulinę Oseńko.

(WT) Fot.: (DB), (WT)


Zobacz również

Skip to content