Zakończenie projektu „Zakorzenieni”

“To, co nasze jest nam bliższe a też jest historią”

Autorem powyższych słów jest Mariusz Bieciuk – ambasador archiwistyki społecznej w województwie podlaskim, jeden z prowadzących warsztaty dotyczące porządkowania rodzinnego archiwum. Te słowa celnie oddają głęboki sens kończącego się projektu „Zakorzenieni” realizowanego przez nieformalną grupę Miłośników Ziemi Sokólskiej oraz Sokólski Ośrodek Kultury.

Archiwa społeczne nie funkcjonują bez społeczności, a każda z nich ma swoje mikro historie, o które warto dbać – z nich składa się „wielka” historia.

Działanie trwało od września 2022 roku. Naszym zamierzeniem była pomoc w zabezpieczeniu pamiątek rodzinnych mieszkańców miasta i gminy Sokółka oraz podniesienie świadomości, jak ważne jest dbanie o wiedzę o swoich przodkach. Pierwszym etapem projektu było spotkanie zorganizowane przy wsparciu Centrum Archiwistyki Społecznej dotyczące porządkowania archiwum rodzinnego, w którym uczestniczyli archiwiści społeczni z całego województwa. Było ono okazją do zdobycia praktycznych umiejętności porządkowania zbiorów, porozmawiania o potrzebach tychże archiwistów, a także wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy osobami zaangażowanymi w zachowanie historii społecznej Podlasia.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za zgodę na wykonanie nagrania promującego wydarzenie.

Realizacja: @Studio Qultura, dźwięk: M. Gieniusz, montaż: W. Panow

Projekt „Zakorzenieni” dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.

(AT)


Zobacz również