Pierwsza wizyta młodzieży na ścieżce edukacyjnej w PSZOK-u

Baner infrastruktura środowisko

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce to nie tylko miejsce, do którego możemy przywieść niepotrzebne nam już rzeczy. Jednym z istotnych założeń całej inwestycji była możliwość edukowania w zakresie segregacji odpadów i ochrony środowiska, dlatego na terenie całego obiektu powstała ścieżka edukacyjna, która ma wskazywać właściwe postawy w dziedzinie z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Zdjęcie grupowe

„Ścieżka edukacyjna na PSZOK-u powstała po to, aby edukować najmłodszych. Chcemy, aby dzieci poznały, co tak naprawdę oznacza segregacja odpadów, dlaczego jest taka ważna w życiu każdego z nas, dlaczego warto chronić środowisko i w jaki sposób to robić. Chcemy, aby uczyły się naprawiać i dawać drugie życie rzeczom, które pozornie uważamy za niepotrzebne. I właśnie po to jest PSZOK, aby uczyć, edukować i dawać drugie życie tym wszystkim przedmiotom” mówi Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Z pierwszą wizytą i jednocześnie zakończeniem konkurs plastyczno-ekologiczny pt. „EKOLUDKI, czyli drugie życie odpadów” do PSZOK-u przybyli najmłodsi mieszkańcy gminy Sokółka. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej z dowolnych odpadów. Dzięki kreatywności i fantazji dzieci, powstały niesamowite prace jak roboty, ul dla pszczół, czołg, czy statek kosmiczny. W nagrodę każdy z uczestników otrzymał atrakcyjne nagrody oraz upominki.

„Przekazujemy samoświadomość, aby dzieci od najmłodszych lat wiedziały, co trzeba i w jaki sposób prawidłowo segregować. Jak to jest ważne dla przyszłości naszej całej planety. Dlatego bardzo chętnie zapraszamy wszystkich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce”, mówi Tomasz Breńko Prezes MPWiK w Sokółce.

Zadaniem ścieżki edukacyjnej jest podnoszenie świadomość ekologicznej mieszkańców całej gminy Sokółka. Najmłodsi zobaczyć mogą, że odpady powstają w każdym momencie ich codziennego życia. Dzieciom poprzez zabawę przybliża się szeroki temat gospodarki odpadami, z dużym naciskiem na przedstawienie prawidłowych zasad segregacji odpadów.

„Ważne jest w tym wszystkim to, żeby uświadomić dzieci i również dorosłych na potrzebę ochrony środowiska, a to jest związane właśnie z tym, aby te śmieci trafiały właśnie w takie miejsce jak to, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, dodaje Adam Kowalczuk Zastępca Burmistrza Sokółki.

Koszt inwestycji to 5 692 939,00 zł brutto, wkład Gminy Sokółka ponad 2 000 000 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 147 238,47 zł.

Inwestycja jest realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wioletta Żołądkowska


Zobacz również

Skip to content