Spotkanie z dr Tomaszem Wiśniewskim w sokólskim muzeum

Od lutego 2022 roku trwa w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK wystawa czasowa “Bożnice drewniane grupy białostocko-grodzieńskiej” przygotowana przez Centrum im. L. Zamenhofa/Białostocki Ośrodek Kultury.

Spotkanie z dr Tomaszem Wiśniewskim w sokólskim muzeum

Prezentowane są na niej zdjęcia z Instytutu Polskiej Akademii Nauk obiektów sakralnych m.in. z Suchowoli, Sidry, Janowa, z powiatu sokólskiego. 6 maja Muzeum Ziemi Sokólskiej zorganizowało spotkanie wokół tematu dziedzictwa architektonicznego pokazywanego na wystawie z dr Tomaszem Wiśniewskim. Jego uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o tradycjach społeczności żydowskiej i związanych z nimi cechami architektonicznymi bożnic rejonu białostocko-grodzieńskiego.

Wystąpienie dr Wiśniewskiego miało charakter swobodnej i pełnej anegdot opowieści o kulturze żydowskiej, o utraconym dla współczesności dorobku tej kultury. Jako autor m.in. publikacji “Bożnice Białostocczyzny”, artykułów i szeregu ciekawych działań popularyzatorskich dotyczących fenomenu wielokulturowości Podlasia, w przystępny sposób przypomniał najważniejsze fakty i ciekawostki związane z budownictwem sakralnym kultury judaistycznej. Prelekcja była częściowo udostępniana online na żywo na stronach Muzeum Ziemi Sokólskiej oraz Sokólskiego Ośrodka Kultury na Facebooku.

Z zapisem transmisji ze spotkania można zapoznać się na stronie:
https://www.facebook.com/MuzeumZiemiSokolskiej/videos/3054223884818235

Fotorelacja ze spotkania autorstwa W. Panow

SOK, Edyta Wiśniewska


Zobacz również

Skip to content