MPEC w Sokółce ma nowego Prezesa

13 kwietnia 2022 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce odbyło się spotkanie właściciela spółki z aktualnie zatrudnionymi i emerytowanymi pracownikami Spółki. Stronę właścicielską tj. Gminę Sokółka reprezentowała Pani Burmistrz Ewa Kulikowska oraz Pan Adam Juchnik – II Zastępca Burmistrza Sokółki oraz Pani mecenas Danuta Kowalczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki.

Na spotkaniu został oficjalnie przedstawiony nowy Prezes MPEC w Sokółce – Pan Leszek Maciej Lulewicz, który został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 6 kwietnia 2022 r. Poprzedni Prezes Zarządu Spółki Pan Jerzy Łazarewicz złożył rezygnację z piastowanego stanowiska, która została przyjęta przez Zgromadzenie Wspólników spółki w dniu 1 kwietnia 2022 r. Na spotkaniu zarówno przedstawiciele Gminy Sokółka jak też nowy prezes zapewnili pracowników spółki o potrzebie przygotowania i wdrożenia nowej strategii rozwoju MPEC poprzez poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania remontów posiadanych kotłowni i sieci ciepłowniczych, wdrażanie nowych technologii oraz poszukiwanie dodatkowych robót mogących przynosić spółce dodatkowe przychody.

“Dziękuję Państwu za Waszą pracę i za szereg pomysłów co do Spółki i Sokółki. Natomiast z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam Wam życzenia zdrowia, spokoju i radości.” – powiedziała Pani Burmistrz Ewa Kulikowska.

Nowy prezes MPEC w Sokółce – Pan Leszek Maciej Lulewicz ma 54 lata jest absolwentem wydziału mechanicznego Politechniki Białostockiej. W przeszłości nadzorował spółki należące do Województwa Podlaskiego, koordynował prace spółek komunikacyjnych np. PKS NOVA oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek z branży kolejowej i ochrony środowiska.

MPEC - kwiecień 2022

(AK)


Zobacz również

Skip to content