Szkolenia dla nauczycieli w Starej Rozedrance

Baner EFS

W dniach 6-8 kwietnia 2022 roku w ramach realizacji  projektu pn. ”Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance” odbyły się 2 szkolenia: „Szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia zajęć metodą eksperymentu” oraz „Szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych”, podczas których nauczycielki doskonaliły narzędzia i metody przydatne w kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej. 7 nauczycielek poznało podstawy pracy metodą eksperymentu oraz zapoznało się z zaletami nauczania interdyscyplinarnego. Uczestniczki szkoleń dokonały analizy podstawy programowej nauczanego przedmiotu pod kątem wymagań i  możliwości jej realizacji z wykorzystaniem metody  eksperymentu.

Nauczycielki uczestniczyły w symulacjach zajęć dzięki czemu miały okazję przekonać się,  jak może przebiegać taka forma pracy z perspektywy ucznia. Trenerka prowadząca szkolenia przekazała wiedzę, w jaki sposób kształtować postawę badawczą u uczniów oraz przeprowadziła i omówiła kilka przykładowych  doświadczeń i obserwacji.

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wartość projektu: 142 826,15 zł, wkład własny 15 481,12 zł.

(KKK)


Zobacz również

Skip to content