Koncert pieśni bożonarodzeniowych

„Kolędy. Na styku kultur” to koncert pieśni bożonarodzeniowych, który ma swoją wieloletnią tradycję w kalendarzu wydarzeń kulturalnych Sokólskiego Ośrodka Kultury. Już drugi rok z rzędu, z powodu pandemii, zespoły nie mogą się spotkać z publicznością na żywo. Dlatego koncert przybrał formę prezentacji nagranych teledysków online.

Chociaż od powstania najstarszej znanej polskiej kolędy minęło blisko 600 lat, nie zmieniła się forma ani cel wysławiania Narodzenia Pańskiego. Współczesne kolędy często przybierają luźniejszą formę pastorałki czy piosenki świątecznej. Niemniej jednak sokólski koncert podkreśla wspólne świętowanie i tradycję kolędowania, żyjących obok siebie w Sokółce, wyznawców religii katolickiej i prawosławnej.

Do udziału w tegorocznym koncercie zaprosiliśmy zespoły działające w Sokólskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Pauliny Oseńko: „AZALiSZ” oraz Chór Seniora, a także dziecięcy zespół wokalny „Złote Nutki” prowadzony przez Michała Gieniusza. Tradycyjnie już, udział w koncercie wziął także chór cerkiewny Parafii prawosławnej Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce działający pod kierunkiem Pauliny Ławreszuk.

Sokólski Ośrodek Kultury bardzo dziękuje za udział w tym muzycznym projekcie. Wszystkie 8 utworów będzie dostępnych na Facebooku lub Youtube/ SOK.

Zapraszamy do wysłuchania kolęd. Dźwięk: Michał Gieniusz Obraz: Wojtek Panow.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Śpiewać każdy może

W myśl zasady, że śpiewać każdy może w 2019 r. powstał Amatorski Zespół Ambitnych Ludzi i Sprawa Zamknięta zwany w skrócie AZALiSZ.

AZALiSZ to grupa kobiet, które wspaniale czują się w swoim towarzystwie, a ponieważ naukowo udowodniono, że śpiew uwalnia endorfiny i oksytocynę które z kolei łagodzą niepokój i stres, pozostawiając ludzi zrelaksowanych, szczęśliwych i zjednoczonych postanowiły regularnie się spotykać. Korzystają z każdej okazji do spotkań podczas których rodzą się rożne pomysły, które później w miarę możliwości realizują pod wrażliwym uchem Pauliny Oseńko i skrzydłami Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Czujemy się bardzo zaopiekowane i wdzięczne wszystkim,
za to że możemy realizować swoje pasje.
Tkliwe, drapieżne, dzikie i romantyczne, liryczne i prozaiczne.
Bez względu na wiek i inne różnice… Takie jesteśmy! Autentyczne

Ostatnie dwie produkcje, które wyszły prosto spod igły, pokazują w całej krasie jaki jest AZALiSZ. Zapraszamy zatem do obejrzenia video pastorałek, które powstały przy współpracy z: Michałem Gieniuszem (dzwięk) i Wojtkiem Panow (montaż video).

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/AZALiSZ

(AS)

Wyniki naboru uzupełniającego do projektu ,,Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Szanowni Państwo, w poniższym załączniku podajemy do publicznej wiadomości listę rodziców/opiekunów prawnych przyjętych w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uwaga! Po zakończeniu realizacji Projektu, załącznik został usunięty.

Referat Oświaty

Nabór do pracy w Żłobku Miejskim w Sokółce

Baner EFS

Gmina Sokółka ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Żłobku Miejskim w Sokółce, ul. ks. P. Ściegiennego 36, 16-100 Sokółka– opiekun/ka dziecięcy/a – liczba etatów: 1.

Nabór prowadzony jest w ramach projektu pn. „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” RPPD.02.02.00-20-0173/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na stanowisko – opiekun/ka dziecięcy/a, w ramach projektu Gmina Sokółka przyjazna rodzicom, z podanym adresem zwrotnym, w terminie 31.01.2022 r. – 3.02.2022r., w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sokółce, na adres: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce. Oferty niekompletne lub które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Ewa Puszko – dyrektor Żłobka Miejskiego w Sokółce, pod numerem tel. 85- 555-81-17, w godzinach pracy placówki.

Szczegóły na temat naboru na poszczególne stanowiska są zawarte w zamieszczonych poniżej załącznikach:

Ogłoszenie o naborze

Klauzula RODO

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli w 2022 roku

Burmistrz Sokółki informuje, iż od 07.02.2022 r. od godz. 8.00 do 18.02.2022 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce. Nie będą przyjmowane deklaracje od dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

Dzieci w przedszkolu

W terminie od 21.02.2022 r. od godz. 8.00 do 11.03.2022 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci – mieszkańców gminy Sokółka, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola, wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami.

Druk wniosku oraz klauzula informacyjna zamieszczone będą na stronie internetowej przedszkola pierwszego wyboru, w przypadku oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole, na stronie danej szkoły.

ZOBACZ WIĘCEJ

„Aniołkowe Granie” w Przedszkolu Nr 5

Przedszkole Nr 5 w Sokółce po raz czwarty już wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Aniołkowe Granie”.

Tradycyjnie adresatami pomocy stali się podopieczni Domu Dziecka w Supraślu.

Zdjęcie grupowe

Zbierano środki czystości, środki higieniczne, mydła, szampony, ręczniki papierowe i inne tego typu niezbędne artykuły. Jak zwykle, mali wolontariusze nie zawiedli. Ze zgromadzonych środków pieniężnych zakupiono słodycze dla 22 dzieci. 17 stycznia 2022 r. przekazano zgromadzone prezenty przedstawicielom domu dziecka.

Trzy dni wcześniej odbył się w przedszkolu koncert finałowy, podczas którego mali artyści ze wszystkich grup, także z oddziału specjalnego, zaprezentowali przed koleżankami i kolegami przygotowane w grupach i długo ćwiczone układy taneczne do wybranego utworu. Rodzice zadbali o piękne stroje aniołków. ZOBACZ WIĘCEJ

Bezpłatny kurs tkania krajki

Sokólski Ośrodek  Kultury zaprasza na stacjonarny, bezpłatny kurs tkania krajki.

Zajęcia będą odbywać się co czwartek w budynku Sokólskiego Ośrodka Kultury, wyremontowanej Kamienicy Tyzenhauza do połowy kwietnia 2022 r (sala 113, I piętro).

Krajka

Jeżeli nie wiesz co to wątek i osnowa, a fascynuje Cię tkactwo tradycyjne lub po prostu uwielbiasz oglądać pasy tkane i chcesz się nauczyć ich wykonywania – to jedyna taka okazja by pod opieką instruktora zgłębiać technikę krajki wybieranej przez dłuższy czas (kurs trwa ok. 2 miesięcy).

Prowadzenie zajęć – Edyta Wiśniewska – instruktor SOK, tkaczka krajek należąca do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Zapisy trwają do 27 stycznia lub wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo mają osoby uczestniczące w poprzedniej edycji warsztatów tkackich Sokólskiego Ośrodka Kultury – poświęconych tematowi Gobelinu. Zajęcia są bezpłatne. Kontakt: tel. 733 007 796, poczta@muzeumziemisokolskiej.pl

SOK

Zaproszenie na wystawę fotografii

Plakat

Od 4 lutego (piątek) 2022 r. w Kamienicy Tyzenhauza Sokólskiego Ośrodka Kultury (ul. Piłsudskiego 1) można będzie wybrać się na nową wystawę czasową „Duchowość Podlasia”. Na podróż do lasu, na nadbiebrzańskie bagna, do rzeki, o bladym świcie i złotej godzinie, wybierzemy się z autorem zdjęć prezentowanych na wystawie – Łukaszem Horoszko.

Obok pięknych fotografii wystawa będzie wzbogacona jego płaskorzeźbami, uzupełniają ją także wiersze Edwardy Guzowskiej i Krystyny Gudel, rzeźby Czesława Karpa, Marka Szyszko oraz eksponaty nawiązujące do tematu ze zbiorów Centrum Trzech Kultur w Suchowoli – instytucji współorganizującej wydarzenie.

Gościem na wernisażu 4 lutego (piątek) o godz. 17:00 będzie, oprócz autora pięknych i nastrojowych zdjęć – Łukasza Horoszko, także pomysłodawca ekspozycji – Dawid Gudel z Centrum Trzech Kultur.

Wystawa „Duchowość Podlasia” będzie czynna w godzinach pracy Punktu Informacji Turystycznej, tj. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku do końca lutego 2022 r. Wstęp bezpłatny.

ZOBACZ WIĘCEJ

DKF Fantom zaprasza

Dyskusyjny Klub Filmowy „Fantom” zaprasza w dniu 27 stycznia 2022 r. na najnowszy film Woodego Allena pt. „Hiszpański Romans”.

Mord i Sue to amerykańskie małżeństwo, które przybywa na festiwal filmowy w San Sebastian. On jest byłym wykładowcą filmoznawstwa, a ona specjalistką od reklamy, pracującą dla młodego i obiecującego reżysera
Philippe. Mord szybko zauważa, że Sue jest zafascynowana swoim podopiecznym oraz, że to zainteresowanie wykracza poza czysto zawodowe ramy. W ich małżeńskiej relacji pojawia się kryzys…..

Prelekcje do filmu wygłosi, znawca kina, publicysta i dziennikarz – Dominik Sołowiej.
Początek o godz.18.00, Wstęp 7zł.

Krystyna Kostera
Kino „Sokół”, tel. (85)711-25-40

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Sokółce [na żywo]

24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00, odbędzie się XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sokółce, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/166609

Zapraszamy na transmisję na żywo od godziny 17:00.

Zobacz zarejestrowane obrady Rady Miejskiej w Sokółce:

https://sokolka.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Zaproszenie na spotkanie informacyjne „Czyste Powietrze”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Sokółka na spotkanie informacyjne w ramach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w formule online w czwartek 27 stycznia 2022 r. o godz. 12:00. Tematem spotkania będzie: „ Czyste powietrze na nowych zasadach”.

Link aktywacyjny do spotkania umieszony jest poniżej:
https://meet03.zeto.bialystok.pl/CzystePowietrze

Do obsługi połączenia zalecane są przeglądarki Chrome lub Edge.

W trakcie spotkania pracownik WFOŚiGW w Białymstoku zapozna z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Sokółce działa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Funkcjonowanie punktu ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Sokółka wnioskowania o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wyznaczona osoba udzieli bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinasowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Dodatkowo informujemy, iż zapytania dotyczące programu „Czyste powietrze” można kierować pod numer kontaktowy: 857110916, lub adres mailowy: kancelaria@sokolka.pl. Przyjęcia interesantów odbywać się będą jedynie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19.

Wojciech Tryzna

Czytelnicy Roku 2021

Biblioteka Publiczna w Sokółce wyłoniła Czytelników Roku 2021!

Za aktywne czytanie i regularne odwiedzanie naszych placówek, dyplomy i nagrody książkowe otrzymali:

 • Pani Justyna Rudź
 • Pani Katarzyna Sarosiek
 • Pan Zbigniew Korecki

W filiach bibliotecznych również odbył się powyższy konkurs. Zwycięzcami zostali:

Filia Biblioteczna nr 1 na Osiedlu Zielonym:

 • Aneta Łapicz
 • Janina Gliniecka,
 • Barbara Jagiełło

Filia Biblioteczna nr 2 na ulicy Broniewskiego:

 • Helena Kierdelewicz
 • Teresa Żukowska
 • Irena Lemancewicz

Oddział dla Dzieci i Młodzieży:

 • Lena Nikołajuk
 • Julia Waszczyńska
 • Antoni Dobreńko

Filia Biblioteczna w Starej Kamionce

 • Halina Dzienisowicz

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w czytelnictwie! Oby Nowy Rok obfitował w dobrze napisane historie, z którymi spędzicie wiele cennych godzin.

Biblioteka Publiczna w Sokółce

Jeden z najmilszych dni w roku

Życzenia na Dzień Babci

„Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta,
życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta…”

Dzień Babci i Dziadka jest jednym z najmilszych dni w roku, kiedy można przeżyć chwile radości w gronie najbliższych, złożyć podziękowania za wiedzę i tradycję, którą przekazują starsze pokolenia. To doskonała okazja do wyrażenia ukochanym seniorom wdzięczności za ich miłość i troskę.

Ze względu na sytuację epidemiczną, w tym roku obchody tego wyjątkowego święta w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce przybrały nieco inną formę. Dziadkowie nie mogli przybyć do szkoły, by obejrzeć występy swoich ukochanych wnuków, jednak dzieci z ZWP oraz klas 0-3 przygotowały dla Nich wyjątkową niespodziankę – recytowały wiersze, śpiewały piosenki, wykonały laurki. Wszystkie ich starania Dziadkowie będą mogą obejrzeć na nagraniu, które zostało zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku. ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XLVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/166609

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

Baner EFS

W grudniu 2021 r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych zorganizowano szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr RPPD.03.02.01-20-0438/19).

Szkolenie dla nauczycieli

10 grudnia odbyło się szkolenie pn. „Mnemotechniki” , w którym wzięło udział 10 nauczycieli. Szkolenie zostało zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce. Dzięki udziałowi w warsztacie nauczyciele poznali metody zapamiętywania informacji i nauczyli się wykorzystywać je w pracy z uczniami. W dzisiejszych czasach, wobec mnogości informacji, szczególnie ważna jest umiejętność uczenia się. I właśnie tę umiejętność można kształcić dzięki zastosowaniu metod mnemotechnicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Miejskiego w ramach projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, do udziału w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”.

Do udziału w projekcie zaprasza się rodziców dzieci do lat 3, które nie korzystają obecnie z usług Miejskiego Żłobka w Sokółce.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych / nieaktywnych zawodowo / biernych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy oraz osób pracujących.

Obecnie, w ramach projektu dysponujemy jednym wolnym miejscem w Żłobku Miejskim w Sokółce. W wyniku naboru uzupełniającego do udziału w projekcie będzie zakwalifikowana 1 osoba – rodzic/opiekun prawny 1 dziecka do lat 3, dla którego zapewniona będzie opieka od 1 lutego 2022 r.

Pozostałe osoby, które złożą poprawne pod względem formalnym dokumenty rekrutacyjne, zostaną wpisane na listę rezerwową. Będą one zapraszane do udziału w projekcie w miarę dostępności miejsc w projekcie, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej. 50 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie gminy Sokółka, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez udostępnienie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 października 2022 r. usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Sokółce przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 36.

Wypełnione i podpisane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do projektu Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania rodzica, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w terminie od 21 do 25 stycznia 2022 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram rekrutacji do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji:

załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, w tym oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Sokółka

załącznik nr 2 – Oświadczenie status rodzica na rynku pracy

załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Sokółka

Kontakt z Biurem projektu: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, pokój nr 304, 309, tel. 85 711 09 17 lub 85 711 09 42.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Referat Oświaty

Konkurs plastyczny „Moja czarna zmora – uzależniora”

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza młodzież w wieku od 9 do 15 lat z miasta i gminy Sokółka do udziału w konkursie plastycznym „Moja czarna zmora – uzależniora”, gdzie młodzież w artystycznym wyrazie przedstawić może swoje lęki i obawy związane z dorastaniem i otaczającym je światem.

Plakat

Na prace wraz z kartą zgłoszenia, podpisanym regulaminem oraz klauzulą informacyjną, wykonane w technice dowolnej zainspirowane tytułem konkursu, czekamy do 31 stycznia 2022 r., do godz. 16.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury przy ul. Piłsudskiego 1. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Dokumenty do pobrania pod poniższym linkiem:
https://sokolskiosrodekkultury.pl/konkurs-plastyczny…/

Zapraszamy!
Sokólski Ośrodek Kultury
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska

Sylwia Nowakowska, SOK

W Starej Kamionce obchodzono Światowy Dzień Logiki

14 stycznia 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce obchodzili Światowy Dzień Logiki (World Logic Day, WLD).

Światowy Dzień Logiki

Uczniowie rozwiązywali łamigłówki zaczerpnięte ze stron internetowych (np. Zabawy z Archimedesem, Ekspedycja matematyczna, TECHPEDIA) oraz wykorzystując pomoce dydaktyczne np. Punktowce, Przekładanki (zapałczana arytmetyka), Głowołamacze, Pusy czy memory.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nabór wniosków na stypendia sportowe

Burmistrz Sokółki przypomina, że można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2021 roku.

Nowe zasady, tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/313/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium sportowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami tj:

 1. Aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające, że się jest uczniem bądź studentem. W przypadku nie posiadania statusu ucznia bądź studenta zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobotnych lub oświadczenie o zatrudnieniu.
 2. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego, poświadczone przez właściwy związek sportowy, łącznie z oficjalnym komunikatem z zawodów poświadczonym przez właściwy związek zawierający informację o liczbie startujących zawodników, par, sztafet, osad lub drużyn w konkurencji oraz jednoznacznym określeniem rangi zawodów tj. Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 24 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. do skrzynki przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce lub można wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz w/w uchwała Rady Miejskiej w Sokółce wraz z regulaminem, dostępne są pod niniejszym artykułem.

W razie pytań można kontaktować się z Panią Joanną Korzeniewską tel. 85 711 09 19, adres e-mail: korzeniewska@sokolka.pl

DO POBRANIA:

Wniosek na stypendia sportowe

Uchwała w sprawie stypendiów

Informacje RODO

(JK)

Skip to content