Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii Covid-19. Ma na celu zmniejszenie nierówności społecznych i stworzenie lepszych warunków do życia dla wszystkich obywateli.

Pani Burmistrz Ewa Kulikowska z ogromnym zaangażowaniem dba o rozwój naszej gminy, dlatego przedstawiamy Państwu badanie, będące częścią prac nad przygotowaniem strategii rozwoju naszego regionu. Inwestycja obejmująca remont dworca PKP jest ogromnym wyzwaniem finansowym i logistycznym. Obejmuje zarówno przebudowę samego budynku wraz z siecią wodno- kanalizacyjną oraz budową infrastruktury towarzyszącej m.in. parkingu i ścieżki rowerowej, chodników, zatok i wiat przystankowych komunikacji miejskiej i międzymiastowej, strzeżony postój TAXI oraz nowoczesne centrum przesiadkowe.

Inwestycja zapewni mieszkańcom naszej gminy, osobom przyjezdnym, korzystającym z różnych form transportu publicznego komfortowe i bezpieczne rozwiązania, a jej wartość to 29 500 000 00 PLN.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą poznać opinię na temat najważniejszych obszarów działania gminy i podjąć na ich podstawie decyzje popierane wśród lokalnej społeczności. Dziękujemy za ogromne wsparcie!

Link do ankiety: https://cutt.ly/3YLXMW1

Fundacja Zdrowe Miasto

Skip to content