XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce

30 listopada 2021 roku odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce. Na  Zjazd zaproszono 28 przedstawicieli OSP z terenu Gminy Sokółka, tj. ze Starej Kamionki, Starej Rozedranki, Lipiny, Słojnik, Nomik, Kraśnian i Plebanowiec.

XII Zjazd OSP

W Zjeździe uczestniczyła Ewa Kulikowska – Burmistrz Sokółki oraz Adam Juchnik – Zastępca Burmistrza, Piotr Romanowicz – Sekretarz, Daniel Głażewski – Inspektor OW, Leszek Lulewicz – UM w Sokółce, Franciszek Budrowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokółce, Dariusz Wojtecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, Mieczysław Klepacki – Komendant Gminny OSP i Michał Cimoch – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Delegaci na Zjazd dokonali wyboru Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Sokółce, delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokółce oraz przedstawiciela do jego zarządu. Spotkanie było także okazją do podsumowania działalności gminnych jednostek OSP w okresie między zjazdami oraz nakreślenia planów (w tym inwestycyjnych) na najbliższe lata.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska dziękując strażakom za ich poświęcenie i zaangażowanie w służbie społeczeństwu, zapewniła, że Ochotnicza Straż Pożarna jest i będzie objęta szczególną uwagą władz gminy.

Wyniki wyborów:

Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Sokółce:

 1. Prezes –  Ewa Kulikowska
 2. Wiceprezes –  Wojciech Antoni Bogusławski
 3. Wiceprezes –  Robert Mazur
 4. Komendant Gminny OSP  –  Janusz Chmielewski
 5. Sekretarz + Skarbnik – Daniel Głażewski
 6. Członek Zarządu –  Jerzy Czaplejewicz
 7. Członek Zarządu  –  Piotr Rećko
 8. Członek Zarządu –  Marian Żmojda
 9. Członek Zarządu –  Krzysztof Makarewicz
 10. Członek Zarządu – Mirosław Dargiewicz
 11. Członek Zarządu – Piotr Górski
 12. Członek Zarządu – Krzysztof Bałakier
 13. Członek Zarządu – Marian Jacewicz
 14. Członek Zarządu – Paweł Lingo
 15. Członek Zarządu – Mieczysław Kazimierz Baszko
 16. Członek Zarządu – Karol Krokos
 17. Członek Zarządu – Leszek Maciej Lulewicz

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokółce:

 • Wojciech Antoni Bogusławski
 • Robert Mazur
 • Mieczysław Kazimierz Baszko

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokółce:

 • Adam Juchnik

Zobacz również

Skip to content