Klub Wiejski w Sokolanach szansą na lepsze jutro

Logo Odnowa wsi

Gmina Sokółka zrealizowała zadanie pn. „Klub Wiejski w Sokolanach szansą na lepsze jutro” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Jedno z pomieszczeń budynku zostało zaadoptowane na łazienkę, co pozwoli mieszkańcom sołectwa Sokolany na pełne korzystanie z klubu w celach integracyjnych i edukacyjnych. Dodatkowo w ramach projektu zostały zakupione klocki Lego Mindstorms EV3 45544 oraz 4 zestawy zabawek solarnych, co pozwoli mieszkańcom na aktywizację i rozwój w miejscu zamieszkania.

Działalność Klubu Wiejskiego wpłynie pozytywnie na rozwój kapitału społecznego. Założenia projektu są zgodne z koncepcją „Smart Villages” (w tłumaczeniu „Inteligentne Wioski”), która ma na celu zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej przestrzeni do życia przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń.

Koszt zadania to 17076,65 zł, z czego kwota w wysokości 8449,95 zł została sfinansowana z budżetu Województwa Podlaskiego. Wkład własny Gminy Sokółka wynosi 8626,70 zł.

(KKK)


Zobacz również

Skip to content