Rekrutacja do projektu “STARTER DLA MŁODYCH”

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach realizuje w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Nasza Suwalszczyzna” w okresie od 1.06.2021 r. do 30.06.2023 r. projekt “STARTER DLA MŁODYCH”.

Celem projektu jest rozwój postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia wśród 72 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, zamieszkujących powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki i m. Suwałki, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Aktualnie trwa I tura rekrutacji do projektu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne w okresie od 22.09.2021 r. do 11.10.2021 r.

Więcej informacji na stronach internetowych:

https://ares.suwalki.pl/projekty-unijne/starter-dla-mlodych.html

http://lgd.suwalszczyzna.com.pl/rusza-i-tura-rekrutacji-do-projektu-starter-dla-mlodych/

Dorota Owsiejczuk – Koordynator Projektu
Stowarzyszenie “Nasza Suwalszczyzna”


Zobacz również

Skip to content