Konkurs na rozwój młodych organizacji pozarządowych

Do 28 września 2021 r. trwa nabór do I konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych.

Baner

Konkurs ma służyć rozwojowi instytucjonalnemu młodych organizacji pozarządowych, który może jawić się w takich inicjatywach jak: szkolenia dla członków organizacji (w tym wolontariuszy), zakup sprzętu komputerowego, stworzenie strony internetowej, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności misyjnej, doposażenie biura Wnioskodawcy etc. W ramach konkursu na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych nie będą finansowane Inicjatywy lokalne. Celem konkursu jest rozwój organizacji Wnioskodawcy.

W ramach projektu przewidziano udzielanie mikrodotacji w wysokości do 5000 zł. Pula środków na zrealizowanie projektów wynosi 160 000 zł.

Nabór wniosków odbywać się będzie poprzez złożenie formularza w formie on-line przy pomocy Generatora wniosków dostępnego na stronie.

Po szczegółowe informacje zapraszamy n stronę https://podlaskielokalnie.pl/ oraz do kontaktu pod numerem telefonu 501 488 781 oraz adresem e-mail: kontakt@podlaskielokalnie.pl.

Źródło: podlaskielokalnie.pl


Zobacz również